Клодин Брохи зоз представнїками националних совитох о образованю

БЕОҐРАД – У просторийох Канцелариї Совиту Европи на Новим Беоґрадзе пияток, 25. януара, отримана схадзка представнїкох националних меншинох зоз Kлодин Брохи, експертом комитета за образованє зоз Стразбуру, преноши Руска редакция Радио-телевизиї Войводини.

 

Формовани орґани, одбори и роботни цела Националного совиту

НОВИ САД – Национални совит Руснацох на трецей порядней схадзки отриманей вчера у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе формовал орґани, одбори и фахово роботни цела и меновал їх членох.

 

Национални совит прилагодзел Статут новому Закону

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, у просторийох Дома култури, отримана друга схадзка нового зволаня Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) на котрей, медзи иншим, прилапени Статут котри пред тим прилагодзени новому Закону о националних совитох.

 

Национални совит конституовани, Борислав Сакач предсидатель

РУСКИ КЕРЕСТУР - З потвердзованьом мандатох членом вчера, 28. новембра, у Руским Керестуре конституовани Национални совит (НС) рускей националней меншини у Сербиї, вибрани на директних виберанкох 4. новембра, и творя го 19 члени хтори були на шейсц виберанкових лїстинох. На вчера отриманей першей порядней схадзки за предсидателя вибрани Борислав Сакач.

 

РВК обявела конєчни резултати, нїхто нє ма векшину

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера обявела конєчни резултати нєдзельових виберанкох за национални совити националних меншинох. Анї єдна з лїстинох нє освоєла достаточне число мандатох же би сама творела векшину у новим зволаню Националного совиту Руснацох.

 

Виберанки за национални совити буду 4. новембра

БЕОҐРАД – Министер за державну управу и локалну самоуправу Бранко Ружич потвердзел вчера же виберанки за национални совити буду розписани за 4. новембер и поволал припаднїкох националних меншинох же би ше уписали до Окремного виберацкого списку.

 

Закончена штварта Лєтня школа у Попрадзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лєтня школа у Попрадзе, у Словацкей Републики, на котрей од 2–8. юлий пребували 27-еро школяре котри виучую руски язик з елементами националней култури як виборни предмет и школяре з порядней настави з вецей наших местох, успишно закончена

 

Виберанки на єшень, важни упис до Окремного виберацкого списку

БЕОҐРАД – Министерство державней управи и локалней самоуправи поволало припаднїкох националних меншинох же би ше благочасово информовали о упису до Окремного виберацкого списку и так вихасовали право же би участвовали на виберанкох за национални совити хтори буду розписани у авґусту.

 

Лєтня школа у Попрадзе од 2. по 8. юлий

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лєтна школа у Попрадзе у Словацкей Републики, за руски дзеци того року будзе отримана по штварти раз у периодзе од 2. по 8. юлий. Орґанизатор, як и прешлих рокох, Национални совит рускей националней меншини.

 

Подзелєни пенєж за 11 проєкти младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младеж Националного совиту рускей националней меншини на своєй 10. порядней схадзки вчера вечар розпатрело проєкти хтори сцигли на Конкурс за младих у рускей заєднїци и додзелєло средства за софинансованє 11 од 12 проєктох кельо сцигли на Конкурс.

 

Координация усоглашела становиска о Нарису закона

БЕОҐРАД – Штварток, 10. мая, у Беоґрадзе отримана Схадзка Координациї националних совитох националних меншинох на котрей присуствовали секретар Националного совиту Руснацох (НСР) Таня Арва Планчак и предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач.

 

Розподзелєни средства за фестивали

НОВИ САД – Пияток, 27. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а главна точка на дньовим шоре була приношенє одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2018. року

 

Орґанизованє настави же би наставнїком було доступне прейґ сайту

БЕОҐРАД – Штварток, 19. априла, у Палати Сербия отримана схадзка Комисиї за образованє националних совитох националних меншинох.

 

Випитац як ше розподзелюю средства наменєни локалним медийом

НОВИ САД – Пияток, 20. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох, котру водзела предсидателька того цела Єлена Перкович.

 

Приоритет за средства од Министерства ма Мемориял

НОВИ САД – Стреду, 18. априла, на схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (НСР), котра була отримана у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, формоване предкладанє препоручених проєктох и дате думанє о кадрових ришеньох за установи котри повязани зоз руску националну заєднїцу.

 

Pages