Конститутивна схадзка Роботного цела за спорт

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на Конститутивну схадзку Роботного цела за спорт хтора ше
отрима на штварток, 16. мая 2019. року з початком на 18,00 годзин у Руским
Керестуре, у просторийох Национaлного совиту Руснацох.

Роботне цело за спорт
Иван Папуґа в.р., предсидатель

ДНЬОВИ ШОР

  1. Конституованє Роботного цела за спорт
  2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи Роботного цела
  3. Одредзованє заменїка предсидателя Роботного цела и записнїчара
  4. Розправа о прешлих и наиходзацих активносцох
  5. Рижне

2. порядна Схадзка вивершного одбору

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на 2. порядну схадзку Вивершного одбору Националного
совиту хтора ше отрима на стреду, 27. марца 2019. року з початком на 19,00
годзин, у просторийох Руского дома у Коцуре.

Вивершни одбор
Желько Ковач, предсидатель

ДНЬОВИ ШОР

1. Прилапйованє записнїка зоз прешлей схадзки
2. Даванє предлогу за розподзельованє средствох за проєкти з Явного конкурсу
за финансованє и софинансованє проєктох у култури Городу Нового Саду
3. Предкладанє лїстини препоручених проєктох по приоритетох, за
софинансованє по Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства
култури
4. Рижне

Конститутивна схадзка - Одбор за образованє

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на Конститутивну схадзку Одбору за образованє хтора ше отрима на штварток, 28. марца 2019. року з початком на 18,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Националного совиту Руснацох.

Одбор за образованє
Мелания Римар в.р., предсидателька

ДНЬОВИ ШОР

1. Конституованє Одбору за образованє
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи одбору
3. Одредзованє заменїка предсидателя Одбору и записнїчара
4. Информациї о активносцох у предходним и наступним периодзе
– учебнїки за 1., 2., 5. и 6. класу,
– приход школярох з наших местох на Драмски мемориял,
– семинар за наставнїкох у Руским Керестуре,
– схадзка у Педаґоґийним заводзе Войводини,
– промоция образованя на меншинских язикох з боку Министерства просвити,
– стретнуце предшколских дзецох.
5. Приношенє Плану роботи Одбору
6. Рижне