Одлуки Националного Совиту Руснацох

Одлуки и ришеня националного совиту у 2022. року

01) Одлука одаваню думаняо кандидаткох за вибор директораОсновней школи „Братство єдинство“ у Вербаше

02) Одлука о даваню думаня о кандидаткох за вибор одвичательного редактора Редакциї програми по руски, РТВ треца програма радия, Дїловна єдинка Програма

03) Одлука о даваню думаня о Програми роботи Завода за културу войводянских Руснацох за 2022. рок

04) Одлука о даваню думаня оФинансийним плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2022. рок

05) Одлука о даваню думаня о кандидатови за вибор директора Явней предшколскей установи „Бошко Буха“ у Вербаше

06) Одлука о даваню думаня о додзельованю средствох з буджету Городу Сримска Митровица Здруженю гражданох „Руске дружтво“ на основи явного конкурсу

07) Одлука о даваню думаня опроєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох продукциї медийних змистох з обласци явного информованя, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами

08) Одлука о даваню думаня опроєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствами буджету општини Кула з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2022. року на язикох националних меншинох

09) Одлука о даваню думаня о Закончуюцим рахунку Заводу за културу войводянских Руснацох за 2021. рок

10) Одлука о даваню думаня о о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2021. року

11) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Новинско-видавательней установи ″Руске слово″ у 2021. року

12) Одлука о прилапйованю Финансийного звиту Новинско-видавательней установи ″Руске слово″ за 2021. рок

13) Одлука о даваню согласносци на План роботи Новинско-видавательней установи ″Руске слово″ у 2022. року

14) Одлука о даваню согласносци на Финансийни план Новинско-видавательней установи ″Руске слово″ за 2022. рок

15) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Руского народного театру ″Петро Ризнич Дядя″ у 2021. року

16) Одлука о прилапйованю Финансийного звиту Руского народного театру ″Петро Ризнич Дядя″ за 2021. рок

17) Одлука о даваню согласносци на План роботи Руского народного театру ″Петро Ризнич Дядя″ у 2022. року

18) Одлука о прилапйованю Финансийного звиту Националного совиту рускей националней меншини, за период до 01.01.2021. по 31.12.2021. року

19) Одлука о нєприлапйованю Звита о роботи предсидателя Националного совиту рускей националней меншини у 2021. року

20) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Вивершного одбору у 2021. року

21) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Одбору за културу у 2021. року

22) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Одбору за информованє у 2021. року

23) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Одбору за службене хаснованє язика и писма у 2021. року

24) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Роботного цела за науку у 2021. року

25) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Роботного цела за нєрухомосци у 2021. року

26) Одлука о прилапйованю Звиту о роботи Роботного цела Проєктни биро у 2021. року

27) Одлука о прилапйованю Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2022. рок

28) Одлука о нєприлапйованю Плана роботи предсидателя Националного совиту рускей националней меншини за 2022. рок

29) Ришенє о преставаню мандату члена Одбора за културу

30) Ришенє о вибору члена Одбора за културу

31) Одлука о даваню думаня о кандидатови за предсидателя Управного одбору Дома култури Руски Керестур

32) Одлука о одредзованю места отримованя Централней преслави Националного швета Руснацох у Републики Сербиї

33) Одлука о потвердзованю одлуки Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за вибор директора Явней предшколскей установи „Бошко Буха“ у Вербаше

34) Одлука о потвердзованю одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох з буджету Городу Сримска Митровица за проєкт хтори поднєсло “Руске дружтво” зоз Сримскей Митровици

35) Одлука о потвердзованю одлуки Вивершного одбору о даваню думаня о проєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох продукциї медийних змистох з обласци явного информованя, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами

36) Одлука о потвердзованю одлуки Вивершного одбору о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствами буджету општини Кула з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2022. року на язикох националних меншинох, хтори розписала општина Кула

37) Одлука о предкладаню розподзельованя средствох по Явним конкурсу за софинансованє програмох и проєктох хтори унапрямени на унапредзованє правох националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року

37) Предлоґ

38) Одлука о предкладаню розподзельованя средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року – обласц нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци

38) Таблїчка

39) Одлука о предкладаню розподзельованя средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року – обласц видавательней дїялносци

39) Таблїчка

40) Одлука о Лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї

41) Одлука о даваню думаня о кандидатки за директорку Штредньошколского дому у Новим Садзе

42) Одлука о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури у обласци нєматериялного културного нашлїдства, сучасней творчосци и видавательства, зоз средствох Городу Нового Саду у 2022 року

43) Одлука о даваню предкладаня за члена Совиту за медзинационални одношеня у општини Бачка Тополя

44) Одлука о даваню предкладаня за директора Заводу за културу войводянских Руснацох

45) Одлука о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох з буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя

46) Одлука о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох у обласци култури, хтори розписал Город Суботица

47) Одлука о даваню думаня о кандидатки за директорку Домa школярох штреднїх школох „Бранково коло“ у Новим Садзе

48) Одлука о даваню думаня о проєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох продукциї медийних змистох на язикох националних меншинох у 2022. року, хтори розписало Министерство култури и информованя

49) Одлука о даваню думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох площи и улїцом на териториї Городу Нового Саду

50) Одлука о даваню думаня о Предлогу Одлуки о чишлє местох за упис школярох до першей класи штреднїх школох на териториї АПВ у школским 2022/2023. року