Национални Совит Рускей Националней Меншини

Найвисши орґан меншинскей самоуправи

Национални совити, як найвисши орґани меншинскей самоуправи у Републики Сербиї оформени на основи Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох 2002. року у тедишнєй Союзней Републики Югославиї хтори и верификовала Скупштина, а з орґанизацийну и другу потримовку Министерства за людски и меншински права.
Истого року медзи першима, свой Совит основала и руска национална заєднїца, 2. новембра 2002. року. Мандат першого Националного совиту рускей националней меншини тирвал по 30. октобер 2004. рок, кед после позарядовей Електорскей Скупштини вибрани нови.
Од перших, нє до конца дефинованих, инґеренцийох и гранїцох дїйствованя Националних совитох, з рока на рок, їх улога и компетенциї убудовани до вецей законох хтори реґулую обласци над хторима им зверена значна часц инґеренцийох, же би конєчно у новим Уставу Републики Сербиї постали и уставна катеґория.
Маюци тото у оглядзе, як и ришеня хтори понукнути у новим Закону о националних совитох националних меншинох, нєшка можеме повесц же вони представяю найвисши леґитимни орґани самоуправи меншинох у Републики Сербиї. Национални совити достали можлївосц, алє и обовязку, координовац и старац ше о витворйованю правох меншинох у обласци образованя, култури, информованя и урядового хаснованя язика и писма. Источасно вони пребераю активносци з нука своєй заєднїци и спрам шицких державних орґанох, з намаганьом вибудовац високи ступень партнерских одношеньох.
На таки способ Национални совити у векшини заєднїцох помагали финансийно и орґанизацийно рижни активносци у обласци култури, образованя, информованя и у обласци урядового хаснованя язика и писма. Тиж так, Национални совити континуовано и упарто, вєдно з державу вибудовйовали и злєпшовали постояци и творели нови системни, законски предпоставки за цо лєпше функционованє меншинских заєднїцох.
Нєдвосмислове же Руснаци як и други национални заєднїци у тих просторох зоз снованьом Националного совиту по першираз у своєй историї достали нагоду креировац у значней мири свою судьбу зоз средствами хтори за тото обезпечує держава у хторей жию и хтору прилапели як свою.
Найвекше число Руснацох нєшка жиє на териториї АП Войводини, на чиєй териториї руски язик уж вецей децениї у урядовим хаснованю, як у покраїнских орґанох, так и на териториї шейсц општинох у хторих Руснаци жию у значнєйшим чишлє. Барз добре порозуменє и сотруднїцтво зоз орґанами АП Войводини могло би буц визначене як приклад и за велї розвити европски демократски дружтва и держави.

 

 

Адреса: Фрушкогорска 64,
25233 Руски Керестур
Тел.: +381 25 705 222
Тел./факс: +381 25 705 333
Е-mаіl: rusovit@mts.rs
Web site: www.rusini.rs