Одлуке националног савета русина

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2023. години

1) Одлука о измени Статута Националног савета русинске националне мањине

2) Одлука о усвајању Плана рада Националног савета русинске националне мањине у 2023. години

3) Одлука о радном односу председника Националног савета русинске националне мањине

4) Одлука о давању мишљења о Извештају о пословању Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

5) Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за пословну 2022. годину

6) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину

7) Одлука о давању мишљења о Финансијском плану Завода за културу војвођанских Русина за 2023. годину

8) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о промени назива дела улице Иса Секицки на територији општине Врбас

9) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Савином Селу

10) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о називу улице Иновација у Каћу

11) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора директора Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад

12) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2022. години

13) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ за 2022. годину

14) Одлука о давању сагласности на План рада Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2023. години

15) Одлука о усвајању Извештаја о раду Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2022. години

16) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2022. годину

17) Одлука о давању сагласности на План рада Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2023. години

18) Одлука о давању сагласности на Финансијски план Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2023. годину

19) Решење о избору потпредседника Националног савета русинске националне мањине

20) Решење о избору председника и чланова Извршног одбора

21) Решење о избору секретара Националног савета русинске националне мањине

22) Решење о избору председника и чланова Одбора за образовање

23) Решење о избору председника и чланова Одбора за културу

24) Решење о избору председника и чланова Одбора за обавештавање

25) Решење о избору председника и чланова Одбора за службену употребу језика и писма

26) Решење о образовању Радног тела за младе и избору председника и чланова Радног тела

27) Решење о образовању Радног тела за науку и избору председника и чланова Радног тела

28) Решење о именовању Координатора пројектних активности Националног савета

29) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о називу улице у Новом Саду и Ветернику

30) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о називу улице у Новом Саду

31) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

32) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за доделу средстава у области културе за 2023. годину, који је расписао Град Суботица

33) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа из средстава Града Новог Сада у 2023. години

34) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури којима се доприноси повећању приступачности културних садржаја, из средстава Града Новог Сада у 2023. години

35) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури за издаваштво, из средстава Града Новог Сада у 2023. години

36) Одлука о давању предлога за члана Савета за међунационалне Града Новог Сада

37) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

38) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

38.1) Табела

39) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

39.1) Табела

40) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва из средстава Града Новог Сада у 2023. години

41) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Jaвни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада са циљем остваривања јавног интереса из области јавног информисања у 2023. години

42) Одлука о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културне делатности националних мањина у Републици Србији у 2023. години

43) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Jaвни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете намењеним за дотације невладиним организацијама и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2023 години

44) Одлука о давању мишљења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика “Бранково коло” у Новом Саду

45) Одлука о давању мишљења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика “Бранково коло” у Новом Саду

46) Одлука о давању мишљења о разрешење председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

47) Одлука о давању мишљења о именовању председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

48) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

49) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2023. години средствима Министарства информисања и телекомуникација

50) Одлука о давању мишљења на Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Града Новог Сада

51) Одлука о давању предлога за члана Управног одбора Дома културе Руски Крстур

52) Одлука о давању предлога за члана Надзорног одбора Дома културе Руски Крстур

53) Одлука о давању мишљења о кандидатима за чланове Управног одбора Дома културе Руски Крстур

54) Одлука о давању предлога кандидата за чланове Школског одбора Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру – представнике локалне самоуправе
55) Одлука о давању мишљења о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина, број 55/23 од 20.07.2023. године

56) Одлука о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2023. години

57) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Васа Стајић“ у Новом Саду

58) Одлука о давању предлога за расподелу средстава по јавном конкурсу из области културе Града Новог Сада

59) Одлука о усвајању Измена Финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2023. годину

60) Одлука о додељивању ванредне награде – стипендије

61) Одлука о избору чланице Радног тела за науку

62) Одлука о доношењу Правилника о подручним канцеларијама националног савета

63) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 42-01/23 од 03.04.2023. године о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

64)Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 36-01/23 од  05.04.2023. године о предлогу за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

65) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 50-01/23 од 05.04.2023. године о Предлогу за расподелу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

66) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 53-01/23 од 05.04.2023. године о предлогу за расподелу средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва из средстава Града Новог Сада у 2023. години

67) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 45-01/23 од 05.04.2023. године о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада са циљем остваривања јавног интереса из области јавног информисања

68) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 55-01/23 од 19.04.2023. године о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културне делатности националних мањина у Републици Србији

69) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 63-01/23 од 19.04.2023. године о давању мишљења о пројекту послатом на Явни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете намењеним за дотације невладиним организацијама и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2023 години

70) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 69-01/23 од 27.04.2023. године о давању мишљења о Предлогу одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Града Новог Сада

71) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 84-01/23 од 22.05.2023. године о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

72) Извршног одбора број 85-01/23 од 26.05.2023. године о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина

73) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 144-01/23 од 22.09.2023. године о давању предлога за расподелу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у култури из средстава Града Новог Сада у 2023. години

74) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора број 143-01/23 од 22.09.2023. године о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Васа Стајић“ у Новом Саду

75) Одлука о давању мишљења о Предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

76) Одлука о усвајању Извештаја о ревизији финансијског пословања Националног савета русинске националне мањине, за период до 01.01.2022. до 31.12.2022. године

77) Одлука о избору Ревизије финансијског пословања Националног савета русинске националне мањине у 2023. години

Одлуке националног савета русина

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2022. години

01) Одлука о давању мишљења окандидатима за избор директораОсновне школе „Братство јединство“ у Врбасу

02) Одлука о давању мишљења о кандидатима за избор одговорног уредника Редакције програма на русинском језику, РТВ трећи програм радија, Пословна јединица Програм

03) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

04) Одлука о давању мишљења оФинансијском плану Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

05) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директораЈавне предшколске установе „Бошко Буха“ у Врбасу

06) Одлука о давању мишљења о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица Удружењу грађана „Русинско друштво“ на основу јавног конкурса

07) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

08) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

09) Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за пословну 2021. годину

10) Одлука о давању мишљења о Извештају о пословању Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

11) Одлука о усвајању Извештаја о раду Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2021. годину

12) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2021. годину

13) Одлука о давању сагласности на План рада Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2022. години

14) Одлука о давању сагласности на Финансијски план Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2022. годину

15) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2021. години

16) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ за 2021. годину

17) Одлука о давању сагласности на на План рада Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2022. години

18) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Националног савета русинске националне мањине, за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

19) Одлука о неусвајању Извештаја о раду председника Националног савета русинске националне мањине у 2021. години

20)  Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора у 2021. години

21) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за културу у 2021. години

22) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за информисање у 2021. години

23) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за службену употребу језика и писма у 2021. години

24) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела за науку у 2021. години

25) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела за непокретности у 2021. години

26) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела Пројектни биро у 2021. години

27) Одлука о усвајању Финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2022. годину

28) Одлука о неусвајању Плана рада председника Националног савета русинске националне мањине за 2022. годину

29) Решење о престанку мандата члана Одбора за културу

30) Решење о избору члана Одбора за културу

31) Одлука о давању мишљења о кандидату за председника Управног одбора Дома културе Руски Крстур

32) Одлука о одређивању места одржавања Централне прославе Националног празника Русина у Републици Србији

33) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за избор директора Јавне предшколске установе „Бошко Буха“ у Врбасу

34) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању предлога з арасподелу средстава из буџета Града Сремска Митровица за пројекат који је поднело „Русинско друштво“ из Сремске Митровице

35) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

36) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години, који је расписала општина Кула

37) Одлука о Предлогу за расподелу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години

37) Предлог

38) Одлука о предлогу за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години – област нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва у 2022. години

38) Табела

39) Одлука о предлогу за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години – област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина у 2022. години

39) Табела

40) Одлука о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културне делатности националних мањина у Републици Србији

41) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за избор директорке Средњошколског дома у Новом Саду

42) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, савременог стваралаштва и издавништва, из буџета Града Новог Сада у 2022. години

43) Одлука о давању предлога за члана Савета за међунационалне односе у општини Бачка Топола

44) Одлука о давању предлога за за директора Завода за културу војвођанских Русина

45) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања

46) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе који је расписао Град Суботица

47) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за избор директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду

48) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години, који је расписало Министарство културе и информисања

49) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива тргу и улици на територији Града Новог Сада

50) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АПВ у школској 2022/2023. години

51) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Саду

52) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду

53) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023. години

54) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2022/2023. години

55) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „20. октобар“ у Врбасу

56) Решење о именовању чланова Управног одбора Фондације „Fundatio Ruthenorum“

57) Одлука о предлогу за Разрешење председника и члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина

58) Одлука о предлогу за Именовање председника и члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина

59) Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Новинско-издавачке установе „Руске слово“

60) Решење о именовању члана Надзорног одбора Новинско-издавачке установе „Руске слово“

61) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду

62) Одлука о давању мишљења о отварању одељења првог разреда основне школе на русинском језику за мање од 15 ученика

63) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Петефи Шандор“ у Новом Саду

64) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Братство јединство“ у Врбасу

65) Одлука о давању мишљења о признавање мањег броја ученика од прописаног у одељењу четвртог и седмог разреда на језику националне мањине за мање од 15 ученика за школску 2022/2023. годину

66) Одлука о давању мишљења о отварању одељења првог разреда гимназије на русинском језику за мање од 15 ученика

67) Одлука о давању мишљења о кандидатима за избор чланова Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ у Куцури

68) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

69) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у циљу омогућавања остваривања права националних мањина и неговање сопствене културе и идентитета, из буџета Града Новог Сада у 2022. години

70) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Светозар Милетић“ у Врбасу

71) Одлука о давању мишљења о Изменама и допунама Програма рада Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

72) Одлука о давању мишљења о Изменама и допунама Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

73) Одлука о давању мишљења о измени Одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада

74) Одлука о давању предлога за члана Савета за међунационалне односе општине Кула

75) Одлука о Измени финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2022. годину

76) Одлука о усвајању Извештаја о ревизији финансијског пословања Националног савета русинске националне мањине, за период до 01.01.2021. до 31.12.2021. године

77) Одлука о избору Ревизије финансијског пословања Националног савета русинске националне мањине у 2022. години

78) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о Предлогу за расподелу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години

79) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о Предлогу за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години – област нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва у 2022. години

80) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о Предлогу за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години – област издавачке делатности

81) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културне делатности националних мањина у Републици Србији

82) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за избор директорке Средњошколског дома у Новом Саду

83) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, савременог стваралаштва и издавништва, из буџета Града Новог Сада у 2022. години

84) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

85) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе у 2022. години у Суботици

86) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за избор директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду

87) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс Министарствa културе и информисања за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години

88) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

89) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АПВ у школској 2022/2023. години

90) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Саду

91) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду

92) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023. години

93) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2022/2023. години

94) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за избор директора Основне школе „20. октобар“ у Врбасу

95) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за избор директора Основне школе „Петефи Шандор“ у Новом Саду

96) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за избор директора Основне школе „Братство јединство“ у Врбасу

97) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за избор чланова Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ у Куцури

98) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

99) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у циљу омогућавања остваривања права националних мањина и неговање сопствене културе и идентитета, из буџета Града Новог Сада у 2022. години

100) Одлука о одобравању одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Светозар Милетић“ у Врбасу

101) Одлука о давању мишљења о кандидатима за избор директора Основне школе „Сремски фронт“ у Шиду

102) Одлука о давању мишљења о разрешењу председнице Управног одбора Студенског културног центра у Новом Саду

103) Одлука о давању мишљења о именовању председнице Управног одбора Студенског културног центра у Новом Саду

104) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Светозар Марковић Тоза“ у Новом Саду

105) Одлука о давању мишљења о разрешењу чланова Управног одбора Студенског центра у Новом Саду

106) Одлука о давању мишљења о именовању чланова Управног одбора Студенског центра у Новом Саду

107) Одлука о избору председника Националног савета русинске националне мањине

108) Одлука о давању мишљења о разрешењу чланице Управног одбора Дома ученика средњих школа у Новом Саду

109) Одлука о давању мишљења о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Новом Саду

110) Одлука о давању мишљења о именовању чланова Управног одбора Студенског центра у Новом Саду