Одлуке националног савета русина

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2021. години

1)  Одлука о давању мишљења о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Бачка Топола

2) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

3) Одлука о давању мишљења о Финансијском плану Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

4)  Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за директора Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру

5) Одлука о усвајању Финансијског извештаја и завршног рачуна Националног савета русинске националне мањине за 2020. годину

5.1) Завршни рачун одлука

6) Одлука о не усвајању Извештаја о раду председника Националног савета русинске националне мањине за 2020. годину

07) Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

08) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за образовање Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

09) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за културу Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

10) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за обавештавање Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

11) Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

12) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела за младе Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

13) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела за науку Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

14) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела за непокретности Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

15) Одлука о усвајању Извештаја о раду Радног тела Пројектни биро Националног савета русинске националне мањине у 2020. години

16) Одлука о усвајању Финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2021. годину

17) Одлука о не усвајању Плана рада председника Националног савета русинске националне мањине у 2021. години

18) Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Националног савета русинске националне мањине

19) Одлука о разрешењу члана Радног тела за младе

20) Одлука о именовању члана Радног тела за младе

21)  Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за 2020. годину

22) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина у 2020. години

23) Одлука о давању сагласности на Извештај о раду НИУ „Руске слово“ за 2020. годину

24) Одлука о давању сагласности на Финансијски извештај НИУ „Руске слово“ за 2020. годину

25) Одлука о давању сагласности на План рада НИУ „Руске слово“ у 2021. години

26) Одлука о давању сагласности на Финансијски план НИУ „Руске слово“ у 2021. години

27) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2020. годину

28) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2020. годину

29) Одлука о усвајању Плана рада Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ у 2021. години

30) Одлука о измени и допуни Одлуке о традиционалним називима општина и насељених места на русинском језику

31) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс у области јавног информисања у 2021. години на језицима националних мањинау општини Кула

38) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за директора Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру

39) Одлука о давању мишљења о пројектима пристиглим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

40) Одлука о давању мишљења о пројектима пристиглим на Явни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада са циљем остваривања јавног интереса из области јавног информисања

41) Одлука о давању мишљења о пројектима пристиглим на Конкурс Министерства културе и информисања за суфинансирање пројеката продукције медијских садржаја намењених националним мањинама у 2021. години

42) Одлука о давању мишљења о разрешењу члана Управног одбора Тањи Голубовић – из реда родитеља, у Средњошколском дому у Новом Саду

43) Одлука о давању мишљења о именовању члана Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду, Дијани Перовић – из реда родитеља

44) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за декана Филозофског факултета у Новом Саду

45) Одлука о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

46) Одлука о давању мишљења о разрешењу члана Управног одбора Мирјане Ђукић из Новог Сада, у Средњошколском дому у Новом Саду

47) Одлука о давању мишљења о именовању члана Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду, Биљане Јарамаз – из реда оснивача

48) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АПВ у школској 2021/2022. години

49) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Петефи бригада“ у Кули

50) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о одређивању назива улице на територији општине Шид

51) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2021/2022. години

52) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2021/2022. години.

53) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2021/2022. години

54) Одлука о именовању чланoвa Рaднoг тeлa Прojeктни бирo

55) Одлука о именовању директора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

56) Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

57) Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

58) Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

59) Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“

60) Одлука о предлогу за разрешење председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина

61) Одлука о предлогу за именовање председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина

62) Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

63) Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

64) Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

65) Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

66)  Одлука о давању предлога за расподелу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години, који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

67) Одлука о давању предлога за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години – област нематеријалног културног наслеђа, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

68) Одлука о давању предлога за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години – област издавачке делатности, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

69) Одлука о листи препоручених пројеката русинске националне мањине за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралштва у Републици Србији у 2020. години по конкурсу Министарства културе и информисања

70) Одлука о давању мишљења о пројектима послатим на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа који се финансирају из буџета Града Новог Сада у 2021. години

71) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за ректора Универзитета у Новом Саду

72) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројекту послатoм на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који се финансирају из буџета Града Новог Сада у 2021. годину

73) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима пристиглим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

74) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима пристиглим на Явни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града Новог Сада са циљем остваривања јавног интереса из области јавног информисања

75) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима пристиглим на Конкурс Министерства културе и информисања за суфинансирање пројеката продукције медијских садржаја намењених националним мањинама у 2021. години

76) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о разрешењу члана Управног одбора у Средњошколском дому у Новом Саду

77) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о именовању члана Управног одбора у Средњошколском дому у Новом Саду

78) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању предлога Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за суфинансирање пројеката посланих на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години

79) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању предлога Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансирање пројеката русинске националне заједнице у из области нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва и издавачке делатности на језицима националних мањина у 2021. години

80) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о Листи препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културних делатности националних мањина у Републици Србији у 2021. години који је расписало Министарство културе и информисања

81) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за декана Филозофског факултета у Новом Саду

82) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о разрешењу чланице Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

83) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о именовању чланице Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

84) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АПВ у школској 2021/2022. години

85) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Петефи бригада“ у Кули

86) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о одређивању назива улице на територији општине Шид

87) Одлука о одобравању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлозима Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија, мастер и докторских студија и високих школа који се финансирају из буџета АП Војводине у школској 2021/2022. години

88) Одлука о давању мишљења о кандидатима за избор директора Основне школе „Сремски фронт“ у Шиду

89) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Братство јединство“ у Врбасу

90) Одлука о давању мишљења о утврђивању назива улицама на територији општине Кула

91) Одлука о давању мишљења о Предлогу одлуке о измени одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада

92) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Васа Стајић“ у Новом Саду

93) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директора Основне школе „Јован Дучић“ у Петроварадину

94) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици (улица академика Богољуба Станковића) на територији Града Новог Сада

95) Одлука о давању мишљења о разрешењу два члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду

96) Одлука о давању мишљења о именовању два члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду

97) Одлука о измени Правилника о додели стимулација и награда у виду стипендија

98) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за члана Управног одбора Дома културе Руски Крстур

99) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Новом Саду – Улица проте Вељка Миросављевића

100) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Новом Саду – Улица Мирона Ђорђевића

101) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Новом Саду – Улица Милана Јовановића Батута

102) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Новом Саду – Улица Рафаила Шишатовачког

103) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Новом Саду – Улица Милана А. Јовановића Бабе

104) Одлука о давању мишљења о разрешењу чланице Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

105) Одлука о давању мишљења о именовању чланице Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду

106) Одлука о давању мишљења о разрешењу члана Управног одбора Студенског културног центра у Новом Саду

107) Одлука о давању мишљења о именовању чланице Управног одбора Студенског културног центра у Новом Саду

108) Одлука о постављању табле на Грашалковићеву палату у Сомбору

109) Одлука о давању мишљења о пројекту посланом на Јавни конкурс за НВО на територији Града Сремска Митровица која негују идентитет националних мањина

110) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Коста Трифковић“ у Новом Саду

111) Одлука о давању мишљења о Изменама и допунама Програма рада Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

112) Одлука о давању мишљења о Изменама и допунама Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

113) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица проте Георгија Живанова

114) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Јована Радонића

115) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица патријарха Викентија

116) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Славка Гавриловића

117) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Димитрија Кириловића

118) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Марије К. Јовановић

119) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Маре Ђорђевић Малагурски

120) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Катице Рајчић

121) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Манде Сударевић

122) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Анастасије Манојловић

123) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Војина Лазаревића

124) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Косте Мајинског

125) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Јована Јоце Перваза

126) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Милице Томић

127) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Олге Станковић

128) Одлука о давању мишљења о Предлогу решења о давању назива улици у Ветернику – Улица Славуја Хаџића

129) Одлука о измени Финансијског плана Националног савета за 2021. годину

130) Решење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Фондације „Fundatio Ruthenorum“

131) Одлука о усвајању Извештаја ревизије финансијског пословања Националног савета Русина у 2020. години

132) Одлука о избору ревизије финансијског пословања Националног савета Русина у 2021. години

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2020. години

1) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

2) Одлука о давању мишљења о разрешењу кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

3) Одлука о давању мишљења о именовању предложених кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

4) Одлука о престанку важења Одлуке о давању мишљења о предлогу Одлуке о утврђивању назива улицама и другим деловима насељених места у општини Жабаљ број 276-01/18 од 10.12.2018. године

5) Одлука о давању мишљења о предлогу Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места у општини Жабаль

6) Одлука о давању мишљења о кандидаткињама за директора Предшколске установе „Детињство“ у Жабљу

7) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду

8) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

9) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима

10) Одлука о давању мишљења о кандидату за члана Управог одбора Дома културе Руски Крстур

11) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс Министерства културе и информисања за суфинансирање пројеката продукције медијних садржаја намењених националним мањинама у 2020. години

12) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс у области јавног информисања у 2020. години на језицима националних мањина у у општини Кула

13) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за директорку Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Ђурђеву

14) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима иѕ буџета Града Новог Сад у циљу остварења јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

15) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката призводње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

16) Одлука о давању мишљења о кандидату за главног и одговорног уредника РТВ Трећег програма радија

17) Констатовање престанка мандата члану Националног савета русинске националне мањине

18) Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за 2019. годину

19) Одлука о давању мишљења о Извештају о пословању Завода за културу војвођанских Русина у 2019. години

20) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина у 2020. години

21) Одлука о давању мишљења о Финансијском плану Завода за културу војвођанских Русина у 2020. години

22) Одлука о давању предлога за разрешење чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Русина

23) Одлука о давању предлога за именовање чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Русина

24) Одлука о усвајању Извештаја о раду Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2019. години

25) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2019. годину

26) Одлука о давању сагласности на План рада Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2020. години

27) Одлука о давању сагласности на Финансијски план Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2020. годину

28) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ у 2019. години

29) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2098. годину

30) Одлука о давању сагласности на План рада Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2098. годину

31) Одлука о престанку мандата члану Радног тела Пројектни биро

32) Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора

33) Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора

34) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе Студентски културни центар у Новом Саду Обрада Шкрбича, дипломираног инжењера менаџмента – мастер из Новог Сада

35) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за директора Установе Студентски културни центар у Новом Саду Обраду Шкрбићу, дипломираном инжењеру менаџмента – мастер из Новог Сада

36) Одлука о потврђивању Одлука Извршног одбора од броја 264-01/19 до броја 264-17/19 од 21.11.2019. године о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама и предлозима решења о утврђивању продужетака улица на територији Града Новог Сада

37) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за директора Предшколске установе „Бамби“ у Кули

38) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за директора Основней школи „Бранко Радичевич“ у Шиду

39) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за директора Основней школи „Братство јединство“ из Куцуре

40) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за главног и одговорног уредника РТВ другог програма телевизије

41) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

42) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

43) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о разрешењу предложених кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

44) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о именовању предложених кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

45) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињама за директора Предшколске установе „Детињство“ у Жабљу

46) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду

47) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима

48) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

49) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за члана Управног одбора Дома културе Руски Крстур

50) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс Министерства културе и информисања за суфинансирање пројеката продукције медијних садржаја намењених националним мањинама у 2020. години

51) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс у области јавног информисања у 2020. години на језицима националних мањина у општини Кула

52) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

53) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима Града Новог Сада, с циљем остваривања јавног интереса из области јавног информисања у 2020. години

54) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за директорку Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Ђурђеву

55) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за главног и одговорног уредника РТВ Трећег програма радија

56) Одлука о усвајању Финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2020. годину

57) Одлука о давању предлога за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години – област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничкогстваралаштва

57-1) Табела одлука број 57

58) Одлука о давању предлога за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години – областиздавачка делатност на језицима националних мањина

58-1) Табела одлука број 58

59) Одлука о давањумишљењао пројектима посланим наЈавни конкурс за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва који се финансирају из буџета Града Новог Садаза 2020. годину

60) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

61) Одлука о давању предлога за доделу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години, према табели у прилогу

61-1) Табела одлука број 61

62) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години

63) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2020/2021. години

64) Одлука о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години

65) Одлука о давању мишљења на Предлог одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АП Војводине у школској 2020/2021. години

66) Одлука о листи препоручених пројеката русинске националне мањине за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралштва у Републици Србији у 2020. години по конкурсу Министарства културе и информисања

67) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за доделу средстава у области културе у 2020. години, који је расписао Град Суботица

68) Одлука о давању мишљења на отварање одељења на језику националне мањине за мање од 15 ученика за школску 2020/2021. годину

69) Одлука о давању мишљења о кандидатима за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду

70) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању предлога за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години – област нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

71) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању предлога за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години – област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина

72) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројекту послатoм на Јавни конкурс за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва који се финансирају из буџета Града Новог Сада за 2020. годину

73) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

74) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању предлога за доделу средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

75) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду

76) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години

77) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о Предлогу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2020/2021. години

78) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању Листе препоручених пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва – културне делатности националних мањина у Републици Србији у 2020. години, који је расписало Министарство културе

79) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења на Предлог одлуке о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији АП Војводине у школској 2020/2021. години

80) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању предлога за расподелу средстава која се додељују путем јавног конкурса у области културе за 2020. годину у Суботици

81) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду

82) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Јован Поповић“ у Сремској Митровици

83) Одлука о изменама Одлуке о оснивању НИУ „Руске слово“

84) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Дома културе Руски Крстур

85) Одлука о давању мишљења о кандидатима за чланове Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевич“ у Шиду

86) Одлука о давању мишљења о пројекту послатoм на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, који се финансирају из буџета Града Новог Сада у 2020. години

87) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду

88) Одлука о изменама Финансијског плана Националног савета русинске националне мањине за 2020. годину

88.1) Ребаланс

89) Одлука о куповини другог дела куће у Новом Саду, на адреси Матица српска 15

90) Одлука о Извештају о ревизији трошења средстава из републичког буџета додељених Националном савету Русина уза 2019. годину

91) Одлука о избору Ревизије за 2020. годину

92) Одлука о давању мишљења о Изменама и допунама Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2020. годину

93) Одлука о именовању члана Надзорног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

94) Одлука о именовању председника Надзорног одбора Новинско издавачке установе „Руске слово“

95) Одлука давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Новинско- издавачке установе ²Руске слово² од 27.02.2017. године, број 272-1/20 од 10.11.2020. године

96) Одлука о предлогу кандидата за чланове Савета за међунационалне односе општине Шид

97) Одлука о предлогу кандидата за чланове пододбора за русински језик у оквиру Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине АП Војводине

98) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о расподели средстава за пројекте послане на Конкурс за организовање манифестација у области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва Русина у 2020. години

99) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидатима за чланове Школског одбора Основне школе “Бранко Радичевић“ Шид, из реда локалне самоуправе

100) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидату за директора Дома културе Руски Крстур

101) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о пројекту послатoм на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури, који се финансирају из буџета Града Новог Сада у 2020. години

102) Одлука о потврђивању Одлуке Извршног одбора о давању мишљења о кандидаткињи за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду

103) Одлука о додели ванредне награде ученици Гимназије у Руском Крстуру

104) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Братство јединство“ у Врбасу

105) Одлука о давању мишљења о предлогу Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Жабаљ

106) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Дома културе Руски Крстур

107) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду