установе у култури

1. Завод за културу војвођанских Русина (Завод за културу войводянских Руснацох)
Футошка 2, 21 000 Нови Сад
Тел.: +381 21 548 421
Моб.: +381 64 241 12 45
E-mail: direktor@zavod.rs
office@zavod.rs
Web-site: www.zavod.rs
Директор: Анамарија Ранковић.
Оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет русинске националне мањине.
Правни статус: Јавна установа на основу заједничке Одлуке Скупштине АП Војводине и Националног савета русинске националне мањине.
Финансирање: Буџет АП Војводине, Национални савет русинске националне мањине, приходи из редовне делатности, средства донатора, домаћи и инострани фондови.
Редовна делатност: Завод је професионална непрофитна установа са циљем афирмисања изузетног квалитета културе војвођанских Русина.
Структура запослених: Функционисање Завода обезбеђује општа и финансијска служба, а програм се остварује кроз Документарно-информациони, Развојно-истраживачки и Програм за међународну сарадњу и сарадњу са удружењима грађана, невладиним организацијама, локалним самоуправама и другим установама.
Делатност: Циљеви Завода су истраживање, консултације и посредовање између аутора и публике, јачање и усавршавање аутора и стваралаца. Едукативним активностима уздизати културни ниво аутора и публике и повезивати русински културни систем са локалним, регионалним, покрајинским и европским системима. Завод издаје књиге, брошуре, музичке књиге и публикације, часописе, каталоге, периодику и звучне записе. Организовање, систематизација и архивирање културног наслеђа Русина су основ за презентацију културе Русина у русинским срединама и шире.

 

2. Русинско народно позориште „Петро Ризнич Ђађа” (Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”

Русинска 75, 25233 Руски Крстур
Тел/факс: +381 25 704 605, 705 366
E-mail: rnt.djadja@gmail.com
djadja@eunet.rs
Web-site: www.youtube.com/rntdjadja
     www.myspace.com/rntdjadja
Директор: Славко Орос.
Оснивач: Национални савет русинске националне мањине.
Правни статус: Установа културе.
Финансирање: редовна делатност – Покрајински секретаријат за културу; преко пројеката – покрајински секретаријати и Национални савет русинске националне мањине.
Структура запослених: нема запослених.
Делатност: Позоришна и музичко-сценска.

 

3. Дом културе Руски Крстур (Дом култури Руски Керестур)
Русинска 75, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 703 357
Факс: +381 25 703 032
E-mail: kerestur@mts.rs
Директор: Јоаким Рац.
Оснивач: Скупштина општине Кула.
Правни статус: Установа културе
Финансиреање: редовна делатност – Буџет СО Кула, у потпуности; преко пројеката – Министарство културе Републике Србије, покрајински секретаријати, локална самоуправа (манифестације у организацији Дома културе) и Национални савет русинске националне мањине.
Структура запослених: Пет запослених – директор, адм. радник, стручни руководилац-организатор, стручни руководилац-кореограф и домар
Делатност: Музичко-фолклорна (фолклорне секције, мешани хор, групе певача, оркестар, солисти); Драмски студио АРТ, рецитаторска секција, издавачка делатност и организовање разних културних садржаја.
Организација манифестација русинске културе: Фестивал русинске културе „Црвена ружа”, Драмски меморијал Петра Ризнича Ђађе и Културна манифестација „Костељникова јесен”

 

Културно-уметничка друштва и удружења

 

1. Друштво за русински језик, књижевност и културу (Дружтво за руски язик, литературу и културу)

Војводе Путника 2, 21000 Нови Сад
Моб.: +381 64 197 52 81
E-mail: papugai@nadlanu.com

Председник Управног одбора: Владимир Салонски
Председник Скупштине Друштва: др Јулијан Рамач
Секретар’заступник Друштва: Ирина Папуга
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
пo пројектима: покрајински секретаријати и градска, односно општинска одељења за друштвене делатности и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених
Делатност: научно истраживање русинског језика, изучавање и неговање русинског језика, језичке културе, обогаћивање литерарне делатности и неговање културног и духовног наслеђа
Организација манифестација русинске културе: Ликовна колонија „Сусрет код Боднарова”; Меморијал професора Хавријила X. Нађа; Књижевно-ликовни конкурси: „Пролеће др Мафтеја Винаја”,„Штефан Чакан”,  Песничке нити Меланије Павлович, Стручни скупови: „Дани Николе М. Кочиша”, Сусрет русинских школа и Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе

 

 
2. Друштво Русина у Сремској Митровици (Дружтво Руснацох у Сримскей Митровици)

Паробродска 15, 22000 Сремска Митровица
Моб. тел.: +381 65 20 64 870
E-mail: monika.abodji.mitrovic@gmail.com

Председник: Моника Абођи Митровић
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
пo пројектима: покрајински секретаријати, министарства РС и буџет СО Сремска Митровица
Структура запослених: нема запослених
Делатност: чување националног идентитета, обичаја, традиције и русинског језика.
Организација менифестација русинске културе: Свечана академија “Мајци Русинки”, поводом присељења Русина у С. Митровицу

 

 
3. Друштво Русина у Суботици (Дружтво Руснацох у Суботици)

Штросмајерова 8, 24000 Суботица
Тел./факс: +381 24 553 164
E-mail: rusinisu@eunet.rs

Председница: Ксенија Палатинус
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
пo пројектима: министарства Републике Србије, покрајински секретаријати, буџет града Суботице и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција, луткарска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Књижевни сусрет и семинар за педагоге из области рецитовања „Пролеће др Мафтеја Винаја”;  учешће у културном животу Суботице и Русина у Србији.

 

 
4. Етно-клуб “Отето од заборава” (Етно-клуб „Одняте од забуца”)

М. Тита 72, 21466 Куцура
Тел.: +381 21 728 309, 727 101
Факс: +381 21 727 068
E-mail: etnokucura@gmail.com

Председник: Ђура Макаји
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: буџет локалне самоуправе и Meсне заједнице Куцура,
по пројектима: министарства Републике Србије, покрајински секретаријати и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност, етнолошка секција, драмска секција, литерарна секција, рецитаторска секција, ликовна секција, рад са особама са посебним потребама и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Ноћ музеја и Ликовна колонија „Из наше прошлости нашој будућности”

 

5. КПД „ДОК” (КПД „ДОК”)

Ослобођења 9, 21466 Куцура
Тел: +381 21 727 590
E-mail: fejsam@eunet.rs

Председник: проф. др Михајло Фејса
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Општина Врбас, Месна заједница Куцура и Национални савет русинске националне мањине
пo пројектима: Министарство културе и Републике Србије, покрајински секретаријати, Општина Врбас, Месна заједница Куцура и Национални савет русинске националне мањине
Организација манифестација русинске културе: Међународни фестивал хумора и сатире “Куцурски клип / Коцурска чутка / Kuczorai Csutka / Kucura Corncob”; Ликовно-књижевна колонија “Ерато над Куцуром/Коцуром”; Међународна сарадња са Русинима карпатског ареала; очување русинског националног идентитета и информисање.

 

6. КПД „Ђура Киш” (КПД „Дюра Киш”)

Цара Лазара 105, 22240 Шид
Тел./факс: +381 22 715 963
E-mail: djurakis@mts.rs
Web site: www.djurakis.org

Председник: Мирослав Цирба
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: буџет CO Шид и Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: покрајински секретаријати
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе:
Фестивал народних оркестара „Мелодије Руског двора”

 

 
7. КПД „Карпати”

Његошева 21, 21460 Врбас
Тел./факс: +381 21 706 257
E-mail: kpdkarpati@eunet.rs

Председник: Славко Микитишин
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: покрајински секретарјати и буџет CO Врбас
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), спортска делатност, ликовна делатност, драмска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Хорски фестивал “Карпати”

 

8. КУД „Жетва” (КУД „Жатва”)

Ослобођења 9, 21466 Куцура
Тел./факс: +381 21 727 089
Моб.: +381 62 501 782
E-mail: zetvakucura@gmail.com

Председник: Никола Губаш
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Месна заједница Куцура и Национални савет русинске националне мањине,
пo пројектима: покрајински секретаријати и буџет CO Врбас
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Фестивал изворног стваралаштва ,,Куцурска жетва”, Божични концерт.

 

9. КУД „Иван Котљаревски“ (КУД „Иван Котляревски”)

Чапајева 25, 22254 Бикич До
Тел: +381 22 739 125
Моб.: +381 60 073 91 17
E-mail: dbobalj@yahoo.com

Председник: Дејан Бобаљ
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање: по пројектима локлне самоуправе, Национални савет русинске националне мањине, покрајински секеретаријати
Структура запослених: нема запослених
Делатност: фолклорна секција, женска и девојачка певачка група, драмска секција, спортске активности и организовање разних културних садржаја.
Организација менифестације русинске културе „Дођоше нам Врбице“

 

10. КУД „Петро Кузмјак” (КУД „Петро Кузмяк”)

Кошут Лајоша 2, 24351 Ново Орахово
Тел./факс: +381 24 723 410
E-mail: petrokuzmjak@gmail.com
Web-site: www.petrokuzmjak.com

Председник: Михајло Еделински
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: буџет CO Бачка Топола и Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: покрајински секретаријати
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе:  Манифестација „13. мај” – обележавање досељења Русина у Ново Орахово

 

11. КУД „Тарас Шевченко”

Краља Петра I 64, 21239 Ђурђево
Тел./факс: +381 21 838 400
E-mail: matka.djurdjevo@gmail.com
Web-site: www.matka.tk

Председник: Никола Кухар
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: покрајински секретаријати и буџет CO Жабаљ
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Фестивал изворнoг певањa „Да се не заборави”

 

 
12. Матица – Друштво Русина Новог Сада – Војводине (Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини)

Јована Суботића 8, 21000 Нови Сад
тел/факс: +381 21 427 692
Моб.: +381 63 713 67 65
E-mail: matka.drnsv@gmail.com
Web-site: matka-drnsv.org

Председник: Миломир Шајтош
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: не финансира се
по пројектима: Министарство културе Републике Србије, покрајински секретаријати, Град Нови Сад и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених
Делатност: драмска делатност, чување националног идентитета, културе, русинског језика и обичаја
Организација манифестација русинске културе: Фестивал народних оркестара „Мелодије Руског двора” у Шиду и Русински фестивал малих сценских форми у Н. Саду

 

 

13. Русински културни центар (Руски културни ценетер)

Јована Суботића 8-10, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 529 626
E-mail: rkpdns@eunet.rs
Web-site: www.rkpdns.org

Директор: Владимир Сивч
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: покрајински секретарјати и буџет Града Новог Сада
Структура запослених: три запослена
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар), драмска секција, рецитаторска секција, хори организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Фестивал дечјег стваралаштва „Веселинка”

 

14. РKУД „Др Габријел Костељник” (РKУД „Др Гавриїл Костельник”)

М. Тита 248, 25230 Кула
Тел./факс: +381 25 722 564
E-mail: kostelnik@mts.rs

Председник: Јанко Такач
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: буџет CO Кула и Национални савет русинске националне мањине,
пo пројектима: покрајински секретаријати
Структура запослених: нема запослених
Делатност: музичка делатност (изворне групе певача и солисти), рецитаторска секција, драмска дечја секција, организовање “прела” и организовање разних културних и спортских садржаја
Организација манифестација русинске културе: Сусрет рецитатора у оквиру Културне манифестације „Костељникова јесен”

 

15. Матица русинска (Руска матка)

М. Тита 59, 25233 Руски Крстур
Тел./факс: +381 25 702 000
E-mail: matka@mts.rs
Web site: www.ruskamatka.org

Председник: Ђура Папуга
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални совит русинске националне мањине,
пo пројектима: министарства Републике Србије, покрајински секретаријати и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених
Месни одбори: у Руском Крстуру, Кули, Куцури, Врбасу, и Градски одбор у Новом Саду
Делатност: развијање контаката и размена културних, образовних и информативних програма са сродним русинским организацијама у свету организовање округлих столова, трибина и семинара; стимулисање истраживања и издавања дела везаних за русински идентитет и организационо учешће у многим акција везаних за одржавање националног идентитета Русина у Републици Србији. Издавање Гласника Матице Русинке ,,Русин”, књиге поезије младих аутора у ,Едицији Јулијана Нађа” и Конкурс за нову русинску бајку “Русински витез”
Организација манифестација русинске културе: Ликовна колонија у Куцури и изложба фотографија ,,Русински витез” у Врбасу

 

16. Савез Русина Украјинаца Србије (Союз Руснацох Українцох Сербиї)

Јована Суботића 8, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 838 299
Моб: +381 64 125 09 73
E-mail: vislavskibogdan@gmail.com
Web’site: www.rusuk.org

Председник: Богдан Виславски
Оснивач: група грађана
Правии статус: удружење грађана
Финансирање:
редовна делатност: Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима: министарства Републике Србије, покрајински секретаријати и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: нема запослених.
Делатност: развијање и интензивирање контаката и размена културних, образовних и информативних програма са сродним организацијама Украјинаца Русина у свету; школовање кадрова у Украјини; организовање округлих столова, трибина, семинара и летњих школа Русина Украјинаца; стимулисање истраживања и издавања дела везаних за украјински идентитет и повремено учешће у већини акција везаних за одржавање националног идентитета Русина Украјинаца у Републици Србији.

 

17. Хор „Розанов”

Краља Петра I 79, 21239 Ђурђево
Тел.: +381 21 839 574
Факс: +381 21 839 116
E-mail: holosnjaj@ptt.rs

Председник: Наташа Холошњај
Оснивач: група грађана
Правни статус: удружење грађана
Финансирање: по пројектима Министарства вера РС, Извршног већа АПВ, Општине Жабаљ и средствима донатора
Структура запослених: нема запослених
Делатност: Неговање и афирмација хорске културе и делатности