Образовање и васпитање

Русински језик je један од наставних језика на којем се, поред мађарског, словачког, румунског и хрватског изводи редовна настава у основном и средњем образовању и васпитању у Војводини, као и васпитно-образовне активности деце предшколског узраста и настава за студенте на универзитетском степену образовања.

 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско васпитање и образовање на русинском језику има традицију дужу од једног века и у континуитету се одвија у Руском Крстуру од 1902, а у Куцури од 1905. године.

У Крстуру постоје јаслице, продужени боравак и васпитне групе за припрему деце за школу. У Куцури и Ђурђеву ради по једна васпитна група у оквиру које се деца на русинском језику припремају за школу, а организован je и продужени боравак предшколске деце.

У срединама у којима не постоји могућност организовања редовних васпитних група на русинском језику, он се изучава као неговање русинског језика са елементима националне културе. Таквe васпитнe групе постоје у Врбасу, Кули и Новом Саду, а у плану je и обухват деце неговањем русинског језика у оквиру предшколских одељења у Бачинцима, Беркасову, Бикић Долу и Шиду.

СНОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Војвођански Русини су прву школу основали Руском Крстуру 1753. године. У Куцури школа je почела са радом 1765, у Шиду 1818, у Новом Саду 1823, у Бачинцима 1847, а у Ђурђеву 1880. године.

Редовна настава на русинском језику од I-VIII разред одржава се у три насеља: у Руском Крстуру (Општина Кула), у Куцури (Општина Врбас) и у Ђурђеву (Општина Жабаљ). Настава у тим местима се у целини одвија на русинском језику. Основне школе у Куцури и Ђурђеву су двојезичке, односно постоjе одељења са русинским и одељења са српским наставним jезиком.

За организовање наставе на русинском језику постоје уџбеници, приручници, литература, а педагошка документација се води и на русинском језику.

У другим русинским срединама, где због мањег броја ученика не постоји могућност извођења редовне наставе на русинском језику, организује се факултативно изучавање русинског језика са елементима националне културе.

Tаква пракса je у Бачкој Тополи, Ветернику, Врбасу, Госпођинцима, Кули, Куцури, Новом Орахову, Новом Саду, Петроварадину, Савином Селу, Сремској Каменици, Сремској Митровици, Суботици и у Шиду где постоје посебна одељења у Бачинцима, Беркасову и Бикић Долу. To je укупно 16 места, у којима je оваквим видом наставе обухваћено преко 330 ђака из 35 школа.

За ученике основношколског узраста који постижу запажене резултате у изучавању русинског језика организује се, Републичко такмичење из познавања језика и језичке културе.

У настави су ангажовани наставници и професори разредне наставе, професори русинског језика и књижевности и професори других предмета са знањем русинског језика.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У КУЛИ, ОДЕЉЕЊЕ У РУСКОМ КРСТУРУ
 

У Кули 1962. године основана је Школа за основно музичко образовање − ШОМО. Исте године активисти из Руског Крстура и Дома културе су се побринули отворити истурено одељење у свом месту. Први музички педагог у одељењу био је Јаким Сивч.

Од 1970-1979. године одељење je имало само ванредне ученике због законске препреке у школству.

Од школске 1980/81. поново су стечени услови за нормално и редовно функционисање истуреног одељења у Р. Крстуру (ШОМО Кула), које ради у континуитету у згради Дома културе.

Од школске 2008/09. одељење се сели у зграду ОШиГ Петро Кузмјак због квалитетнијих услова за рад. Настава се одвија на русинском језику, организована је по групама и индивидуално, а педагошка документација се води на српском језику.

Број ученика се, из године у годину, повећава као и изучавање разних инструмента (хармоника, клавир, виолина, тамбура, кларинет). Ученици бележе високе резултате на Покрајинском чак и на Републичком такмичењу. Активно и ангажовано учествују у културним дешавањима у нашој заједници као солисти, у камерним ансамблима, оркестри и хору.

Многи од њих настављају своје музичко школовање у средњим музичким школама, а касније и на музичким академијама код нас и у иностранству.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Године 1970. у Руском Крстуру je основана потпуна средња школа на русинском jезику − гимназија, са интернатским смештајем за ученике. To je једина средња школа на русинском језику код нас и у свету, а од 90-их година XX века у тој школи паралелно постоје и одељења на српском језику. У Новом Саду 2006/2007. и Шиду 2008/2009. школске године почело je факултативно изучавање русинског језика на средњошколском степену образовања. Ученицима тог школског узраста дата je могућност да упознају матерњи језик, књижевност, културу и стручну терминологију.

ОБРАЗОВАЊЕ HA ФАКУЛТЕТСКОМ НИВОУ У НОВОМ САДУ

На Филозофском факултету у Новом Саду 1972. године je почео са радом Лекторат за русински језик, а 1981. године основана je Катедра за русински језик и књижевност. Данас je то Одсек за русинистику. Од 1972. године до данас, дипломирало je 32 професора русинског језика и књижевности.