Одлуке националног савета русина

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2022. години

01) Одлука о давању мишљења окандидатима за избор директораОсновне школе „Братство јединство“ у Врбасу

02) Одлука о давању мишљења о кандидатима за избор одговорног уредника Редакције програма на русинском језику, РТВ трећи програм радија, Пословна јединица Програм

03) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

04) Одлука о давању мишљења оФинансијском плану Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину

05) Одлука о давању мишљења о кандидату за избор директораЈавне предшколске установе „Бошко Буха“ у Врбасу

06) Одлука о давању мишљења о додели средстава из буџета Града Сремска Митровица Удружењу грађана „Русинско друштво“ на основу јавног конкурса

07) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

08) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

09) Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за пословну 2021. годину

10) Одлука о давању мишљења о Извештају о пословању Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину

11) Одлука о усвајању Извештаја о раду Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2021. годину

12) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2021. годину

13) Одлука о давању сагласности на План рада Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2022. години

14) Одлука о давању сагласности на Финансијски план Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2022. годину

15) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2021. години

16) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ за 2021. годину

17) Одлука о давању сагласности на на План рада Русинског народног позоришта ″Петро Ризнич Ђађа″ у 2022. години