Подручни канцелариї НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ

1. Подручна канцелария Сримска Митровица, шедзиско Парохия Вознесеня Господнього, Площа Святого Димитрия 30
2. Подручна канцелария Коцур, шедзиско КУД Жатва, Ощлєбодзеня 9
3. Подручна канцелария Вербас, шедзиско КПД Карпати, Нєґошева 21
4. Подручна канцелария Нови Сад, шедзиско РКЦ, Йована Суботича 8
5. Подручна канцелария Суботица
6. Подручна канцелария Нове Орахово, шедзиско КУД Петро Кузмяк, Кошут Лайоша 2
7. Подручна канцелария Бикич Дол, КУД Иван Котляревски, Чапаєва 25
8. Подручна канцелария Дюрдьов, шедзиско КУД Тарас Шевченко, Краля Петра I 64
9. Подручна канцелария Кула, шедзиско РКУД Ґаврил Костелнїк, М.Тита 248
10. Подручна канцелария Шид, шедзиско КПД Дюра Киш, Цара Лазара 105
11. Подручна канцелария Бачинци, шедзиско КУД Драґутин Драґен Колєсар, Желєзнїчка 2 

Обовязки координациї подручних канцеларийох:

  • провадзенє трошеня средствох хтори уплацує Национални совит
  • орґанизованє локалней преслави Националного швета Руснацох
  • формованє орґанизацийного одбору манифестациї хтора у Календару манифестацийох и приношенє финансийного плану истей
  • формованє Управного одбору Подручней канцелариї хтори будзе сотрудзовац з Националним совитом на локалним уровню у образованю, култури, информованю, службеним хаснованю язика и писма и других обласцох. Управни одбор у своїм составе обовязно муши мац представнїкох зоз тих штирох обласцох
  • подношенє звиту о роботи подручней канцелариї раз мешачно Националному совиту