Чланови Националног Савета Русина и чланови одбора & радних тела

 1. Борислав Сакач (Председник), адреса Булевар ослобођења 75, Нови Сад – borislav.sakac@gmail.com
 2. Јоаким Рац, адреса Лењинова 138, Руски Крстурracjoakim@gmail.com
 3. Мартица Тамаш, адреса Густава Крклеца 29, Врбасtamas.martica@gmail.com
 4. Mикола Кухар, адреса Јаше Бакова 12, Ђурђевоnikolakuhar68@gmail.com
 5. Зденко Лазор, адреса Чапајева 12а, Бикић – zdenkolazor@gmail.com
 6. Јелена Сивч, адреса Шајкашког одреда 1, Руски Крстурjelena_papsz@yahoo.com
 7. Михајло Киш, адреса Нови шор 50/а, Куцура mihajlo.kis@gmail.com
 8. Миломир Шајтош, адреса Архимандрита Јована Рајића 7, Нови Садcompysoft@gmail.com
 9. Михајло Пашо, адреса Бориса Кидрића 73, Руски Крстурpamix81@gmail.com
 10. Олена Папуга, адреса Фрушкогорска 95, Руски Крстурolpapuga@gmail.com
 11. Дејан Захорјански, адреса Миливоја Чобанског 154/а, Врбасzahorjanski@gmail.com
 12. Ђура Винаји, адреса Радоја Домановића 55, Нови Садvinaji.djura@gmail.com
 13. Жељко Ковач, адреса И.Л. Рибара 98/3, Руски Крстурzeljkokelja@gmail.com
 14. Јаким Винаї, адреса Сремског фронта 35, Руски Крстурjakimvinaji@gmail.com
 15. Марина Дудаш, адреса Маршала Тита 116, Руски Крстурmarina91rk@gmail.com
 16. Стеван Самочета, адреса Маршала Тита 43, Куцураsteew90@gmail.com
 17. Микола Шанта, адреса Петефи Шандора 47, Куцураnikola.santa@gmail.com
 18. Весна Рагаји-Цап, адреса Ђуре Биљња 11, Куцураvesnocka@mts.rs
 19. Борис Фејди, адреса Маршала Тита 51, Куцураborisfejdi77@gmail.com

1. Жељко Ковач из Руског Крстура, председник
2. Јоаким Рац из Руског Крстура, члан
3. Миломир Шајтош из Новог Сада, члан
4. Микола Кухар из Ђурђева, члан
5. Стеван Самочета из Куцуре, члан
6. Марина Дудаш из Руског Крстура, члан
7. Весна Рагаји-Цап из Куцуре, члан

Меланија Римар из Петроварадина, председница

чланови:
1. Олена Папуга из Руског Крстура,
2. Јелена Сивч из Руског Крстура,
3. Ана-Марија Рац из Куцуре,
4. Сенка Бенчик из Бачке Тополе,
5. Љубица Њаради из Руског Крстура,
6. Марија Самарџић из Ђурђева,
7. Хелена Папуга из Врбаса,
8. Ксенија Ујфалуши из Куцуре,
9. Емилија Костић из Руског Крстура,
10. Каролина Папуга из Руског Крстура,
11. Ксенија Бенце из Куцуре
12. Нада Хромиш Аничић из Шида

Микола Шанта из Куцуре, председник

чланови:
1. Дејан Захорјански из Врбаса,
2. Габријела Сајанковић из Руског Крстура,
3. Владимир Балашчак из Сремске Митровице,
4. Микола Хромиш из Ђурђева,
5. Аранка Међеши из Куцуре,
6. Кристина Афић из Руског Крстура,
7. Сашо Паљенкаш из Руског Крстура,
8. Ирина Харди Ковачевић из Новог Сада,
9. Марија Тот из Новог Сада и
10. Мирослав Ковач из Врбаса

Јаким Винаји из Руског Крстура, председник

чланови:
1. Мартица Тамаш из Врбаса,
2. Ђура Винаји из Новог Сада,
3. Јасмина Ђурањин из Сремске Митровице,
4. Златко Рамач из Новог Сада,
5. Маја Зазуљак Харди из Руског Крстура,
6. Владимир Ђитко из Шида,
7. Сандра Саламун из Ђурђева и
8. Микола М. Цап из Куцуре

Звонко Сабо из Врбаса, председник

чланови:
1. Мирон Рамач из Руског Крстура,
2. Борис Нађ из Бачинаца,
3. Владимир Олејар из Руског Крстура,
4. Тарас Чапко из Ђурђева,
5. Владислав Салак из Руског Крстура,
6. Ивана Тиркајла из Ђурђева и
7. Марија Дорошки из Руског Крстура

Иван Кањух из Новог Сада, председник

чланови:
1. Борис Фејди из Куцуре,
2. Соња Худак из Новог Сада,
3. Меланија Мали из Куцуре,
4. Емилија Чизмар из Куцуре,
5. Тамара Салаг из Ђурђева,
6. Андреј Орос из Руског Крстура,
7. Далибор Болдиш из Шида и
8. Љубомир Међеши из Куцуре

др Јанко Рамач из Кисаћа, председник

чланови:
1. др Ђура Харди из Новог Сада,
2. др Алексеј Кишјухас из Новог Сада,
3. др Јоаким Стрибер из Београда и
4. др Јулијан Тамаш из Врбаса

Михајло Киш из Куцуре, председник

чланови:
1. Елемир Ђуђар из Куле,
2. Анита Говља из Новог Сада,
3. Јелена Перковић из Петроварадина,
4. Соња Худак из Новог Сада,
5. Јасна Ковач из Новог Сада и
6. Ивана Дудаш из Руског Крстура

Јовген Мудри из Новог Сада, председник

чланови:
1. Ања Делач из Новог Сада и
2. Маријана Колошњаји из Врбаса

Моника Харди из Куцуре, председница

чланови:
1. Еуфемија Планкош из Руског Крстура,
2. Владо Њаради из Врбаса и
3. Тарас Чапко из Ђурђева