образовање - контакти

Одсек за русинистику на Филозофском факултету у Новом Саду

Адреса: Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
Тел.: +381 21 454 484
Факс: +381 21 459 627
Е-mаіl: ruski@unsff.ns.ac.rs
Web site: www.ff.ns.ac.rs

Основна школа u Гимназија Петро Кузмјак

Адреса: Русинска 63, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 703 040, 703 041, 703 042
Факс: +381 25 703 041, 705 030
Е-mаіl: pеtгоso@eunet.rs
              реtгоso@neobee.net
Web site: www.petrokuzmjak.edu.rs

Основна школа Братство јединство

Адреса: Ослобођења 6, 21466 Куцура
Тел./факс: +381 21 727 905, 727 906
Е-mаіl: oskucura@eunet.rs

Основна школа Јован Јовановић Змај

Адреса: Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево
Тел./факс: +381 21 839 033
Е-mаіl: zmajdjur@eunet.rs

Школа за основно музичко образовање − ШОМО

Адреса: Русинска 63, 25233 Руски Крстур
Tел.: +381 25 722 327 (ШОМО у Кули)
          +381 25 703 043 (ШОМО у Р. Крстуру)
Моб.: +381 64 361 81 35 (Иринка Олеар)
Е-mail: somokula@eunet.rs
Web site: www.somokula.edu.rs

Предшколска установа Бомби, Одсек Цицибан

Адреса: М. Тита 77, 25233 Руски Крстур
Тел./факс: +381 25 703 353
Е-mаіl: cicibanrk@neobee.net
Web site: www.pubambi-kula.com

Предшколска установа Бошко Буха, Одсек Грлица

Адреса: Иво Лоле Рибара 49, 21466 Куцура
Tел.: +381 21 727 400
Факс: +381 21 702 320
Е- mаіl: buhavr@eunet.rs

Дечији вртић са објектом у Ђурђеву

Адреса: Краља Петра I 72, 21239 Ђурђево
Тел.: +381 21 838 222
Факс: +381 21 831 326
Е-mаіl: detinjstvo@axpan.net