Одлуке Националног савета русина

одлуке и решења националног савета у 2019. години

одлуке и решења националног савета у 2018. години