Одлуке националног савета русина

Одлуке и решења Националног Савета Русина у 2020. години

1) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

2) Одлука о давању мишљења о разрешењу кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

3) Одлука о давању мишљења о именовању предложених кандидата Управног одбора Студенског културног центра у Новим Саду

4) Одлука о престанку важења Одлуке о давању мишљења о предлогу Одлуке о утврђивању назива улицама и другим деловима насељених места у општини Жабаљ број 276-01/18 од 10.12.2018. године

5) Одлука о давању мишљења о предлогу Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места у општини Жабаль

6) Одлука о давању мишљења о кандидаткињама за директора Предшколске установе „Детињство“ у Жабљу

7) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду

8) Одлука о давању мишљења о предлозима решења о давању назива улицама на територији Града Новог Сада

9) Одлука о давању мишљења о кандидату за директора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима

10) Одлука о давању мишљења о кандидату за члана Управог одбора Дома културе Руски Крстур

11) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Конкурс Министерства културе и информисања за суфинансирање пројеката продукције медијних садржаја намењених националним мањинама у 2020. години

12) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс у области јавног информисања у 2020. години на језицима националних мањина у у општини Кула

13) Одлука о давању мишљења о кандидаткињи за директорку Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Ђурђеву

14) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима иѕ буџета Града Новог Сад у циљу остварења јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

15) Одлука о давању мишљења о пројектима посланим на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката призводње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

16) Одлука о давању мишљења о кандидату за главног и одговорног уредника РТВ Трећег програма радија

17) Констатовање престанка мандата члану Националног савета русинске националне мањине

18) Одлука о давању мишљења о Завршном рачуну Завода за културу војвођанских Русина за 2019. годину

19) Одлука о давању мишљења о Извештају о пословању Завода за културу војвођанских Русина у 2019. години

20) Одлука о давању мишљења о Програму рада Завода за културу војвођанских Русина у 2020. години

21) Одлука о давању мишљења о Финансијском плану Завода за културу војвођанских Русина у 2020. години

22) Одлука о давању предлога за разрешење чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Русина

23) Одлука о давању предлога за именовање чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Русина

24) Одлука о усвајању Извештаја о раду Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2019. години

25) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2019. годину

26) Одлука о давању сагласности на План рада Новинско-издавачке установе „Руске слово“ у 2020. години

27) Одлука о давању сагласности на Финансијски план Новинско-издавачке установе „Руске слово“ за 2020. годину

28) Одлука о усвајању Извештаја о раду Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ у 2019. години

29) Одлука о усвајању Финансијског извештаја Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2098. годину

30) Одлука о давању сагласности на План рада Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа“ за 2098. годину

31) Одлука о престанку мандата члану Радног тела Пројектни биро

32) Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора

33) Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора