ПОДРУЧНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 • Станислава Будишин – култура
 • Моника Абодї Митрович – информованє
 • Зоран Бережни – службене хаснованє язика и писма
 • Душанка Костич – образованє
 • Микола Ґубаш и Юлиян Малїк – култура
 • Микола Шанта и Микола М. Цап – информованє
 • Ксения Бенце – службене хаснованє язика и писма
 • Серафина Яґлица, Весна Раґаї Цап и др. Юлиян Рамач – образованє
 • Мелания Мали и Желько Фаркаш –  млади
 • Михайло Тамаш – култура
 • Еуфемия Ґшвенґ – информованє
 • Гелена Папуга – службене хаснованє язика и писма
 • Славко Сабо – образованє
 • Миломир Шайтош – култура
 • Славко Винаї – информованє
 • Боґдан Рац – службене хаснованє язика и писма
 • Мелания Римар – образованє
 • Александра Живкович Бучко и Борис Фейди – млади
 • Наташа Ґрунчич – култура
 • Иван Гарди – информованє
 • Ясмина Пеячки – службене хаснованє язика и писма -образованє
 • Еделински Михайло – култура
 • Наталия Заґорац – информованє
 • Татяна Дудаш – службене хаснованє язика и писма
 • Ксения Бенчик – образованє
 • Ґовля Любо – спорт
 • Марина Шолтис и Мирослава Гнатко – култура
 • Дарко Бобаль – информованє
 • о.Владимир Еделински Миколка – службене хаснованє язика и писма
 • проф. Бранислав Лазор и Зденко Лазор – образованє
 • Микола Хромиш – култура
 • Хелена Корпаш – информованє
 • Ивана Тиркайла – службене хаснованє язика и писма
 • Єлена Салаґ  – образованє
 • Борис Цап – за младеж
 • Борис Балїнт – за спорт
 • Мирослав Чакан – за демографию
 • Ивана Тиркайла – за управу и предписаня
 • Амалия Ковач – култура
 • Ярослав Ковач – информованє
 • Владимир Лазор – службене хаснованє язика и писма
 • Мелания Арваї – образованє
 • Саня Тиркайло – култура
 • Весна Данчелович – информованє
 • Славко Цупер – службене хаснованє язика и писма
 • Вера Дупало – образованє
 • Далибор Болдиш – омладина
 • Юлиян Ковач – спорт
 • Мирослав Цирба – предписня
 • о.Владимир Еделински Миколка

Обавезе координације подручних канцеларија:

 • Праћење трошења средстава које уплаћује Национални Савет
 • Организовање локалних прослава Националног празника Русина
 • Формирање организационих одбора манифестације која је у Календару манифестација и доношење финансијског плана истог
 • Формирање Управног одбора Подручне канцеларије који ће сарађивати са Националним Саветом на локалном нивоу у образовању, култури, информисању, службеном коришћењу језика и писма, и у другим областима. Управни одбор у свом саставу обавезно мора имати представника у ове четири области
 • Месечно подношење извештаја Националном Савету о раду подручне канцеларије