Култура - установе и институције

1. Завод за културу војвођанских Русина

Футошка 2
21 000 Нови Сад
Tел: +381 21 548 421
Моб.: +381 64 241 12 45
E-mail:direktor@zavod.rs office@zavod.rs
Web site: www.zavod.rs

Директор: Анамарија Ранковић
Оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет русинске националне мањине.
Правни статус: Завод је  јавна установа формирана на основу заједничке  Одлуке Скупштине АП Војводине и Националног савета русинске  националне мањине.
Финансирање: Завод средства за функционисање обезбеђује из буџета АП Војводине, Националног савета русинске националне мањине приходима оствареним из сопствених делатности, као и средствима донатора из домаћих и страних фондова.
Редовна делатност: Завод за културу војвођанских Русина је професионална  непрофитна установа чији је циљ афирмација врхунске културе војвођанских Русина на најширем подручју.
Структура запослених: Функционисање Завода обезбеђују општа и финансијска служба, а програм се спроводи кроз документационо-информациони, развојно-истраживачки и програм за међународну сарадњу и сарадњу са удружењима грађана, невладиним организацијама, локалним самоуправама и другим установама. 
Делатност: Циљ Завода je истраживање, консултације и посредовање између аутора и публике, jaчaњe и побољшања позиције аутора и стваралаца. Едукативним активностима жели се подићи културни ниво аутора и  публике. Повезивање русинског културног система са локалним, регионалним, покрајинским, националним и европским културним системом.
Завод издаје књиге, брошуре, музичке књиге и публикације, часописе, каталоге, периодике и звучне записе. Организовањем, систематизацијом и чувањем културне баштине Русина креираће се основa за презентовање културе Русина у русинским срединама и шире.

 

2. Русинско народно позориште “Петро Ризнич Ђађа”

Русинска 75
25233 Руски Крстур
Тел/факс: +381 25 704 605, 705-366
E-mail: rnt.djadja@gmail.comdjadja@eunet.rs
Web site: www.youtube.com/rntdjadja; www.myspace.com/rntdjadja

Директор: Славко Орос
Оснивач: Национални савет русинске националне мањине
Правни статус: установа културе
Финансирање:
редовна делатност: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
по пројектима: покрајински секретаријати и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: запослени двоје: директор и стручни сарадник за позоришну уметност
Делатност: позоришна и музичко-сценска делатност

 

3. Дом културе Руски Крстур

Русинска 75
25233 Руски Крстур
Тел: +381 25 703 357
Факс: +381 25 703 032
E-mail: kerestur@open.telekom.rs

Директор: Јоаким Рац
Оснивач: Скупштина Општине Кула
Правни статус: установа културе
Финансирање:
редовна делатност: буџет СО Кула у потпуности
по пројектима: Министарство културе Републике Србије, покрајински секретаријати, локална самоуправа, (манифестације у организацији Дома културе) и Национални савет русинске националне мањине
Структура запослених: шест запослених: директор, адм. радник, стр.  руководилац-организатор, стр. руководилац оркестра и музичких секција, стр. руководилац-кореограф и домар
Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорне секције, мешовити хор, групе певача, оркестри, солисти), драмски студио АРТ, рецитаторска секција, издавачка делатност и организовање разних културних садржаја
Организација манифестација русинске културе: Фестивал русинске културе “Црвена ружа”; Драмски меморијал “Петро Ризнич Ђађa” и Културна манифестација “Костељникова јесен”