Медији

Војвођански Русини имају штамапне, електронске медије и веб издања на свом језику. Већ шездесет година ради русинска редакција у оквиру Радио Новог Сада и тридесет пет година редакција телевизије у оквиру Јавног сервиса Војводине. Новинско издавачка установа “Руске слово“ постоји дуже од шездесет година, а у местима где живе Русини постоје редакције локалних електронских медија. На територији Републике Србије, односно Војводине, тренутно ради око 80 новинара, припадника русинске заједнице. Већина су запослени у ТВ Нови Сад, Радио Нови Сад и у НИУ “Руске слово“, а преостали раде у редакцијама локалних медија. Према подацима Одбора за медије Националног савета русинске националне мањине, ова национална заједница има следећа јавна гласила:

 

1. Редакция глашнїка по руски Руске слово (Редакција гласника на русинском језикуРусинска реч)
припрема новине једанпут седмично, на 40 страна. Формат А/4. Тираж 2 000 примерака.
Власништво: друштвено
Директор: Мартица Тамаш
Одговорни уредница: Борис Варга
Адреса: Булевар ослобођења 81/VII, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 661 36 97
E-mail: ruske@eunet.rs
Web site: www.ruskeslovo.com
Редакција новина Руске слово, гласник на русинском језику (Русинска реч) припрема новине једанпут седмично, на 40 страна. Формат А/4.
Тираж 2 000 примерака.
Број запослених у русинској редакцији: 16


 
 Друга издања НИУ Руске слово:

а) Часопис за литературу, културу и уметносц Шветлосц (Часопис за књижевност, културу и уметност Светлост)
Излази 4 пута годишње, на 160 страна.
Формат Б/5. Тираж 400 примерака.
Одговорни уредник: Никола М. Цап

б) Културно-политични часопис за младих МАК (Културно-политички часопис за младе МАК)
Излази 10 пута годишње, на 24 страна.
Формат А/4. Тираж 400 примерака.
Одговорни уредник: Маја Зазуљак
Web site: www.makmagazine.rs

в) Часопис за дзеци Заградка
(Часопис за децу Баштица)
Излази 10 пута годишње, на 24 страна.
Формат А/4. Тираж 1 200 примерака, све стране у боји.
Одговорна уредница: Меланија Римар

г) Руски християнски календар
(Русински хришћански календар)
Заједничко издање НИУ Руске слово и Редакције Дзвони из Руског Крстура.
Излази једанпут годишње, на 400 страна.
Формат Б/5. Тираж 1 300 примерака.
Одговорни уредник: Никола Шанта
Укупан број запослених у НИУ Руско слово: 30

д) Агенција дневних вести Ruthenpress емитује вести свакодневно осим недеље.
Власништво: пројекат отпочет 2006. године
Координатор:Мартица Тамаш
Уредник издања:Михајло Зазуљак
Адреса: Булевар ослобођења 81/VII, 21000 Нови Сад
Tел/факс: +381 21 661 36 97
E-mail: ruthenpress@ruthenpress.info
Web site: www.ruthenpress.info


 
 

2. Програм на русинском језику Радио Новог Сада,
емитује програм сваког дана. Просечно дневно има шест и по сати програма на русинском језику.

Власништво: Јавни сервис
Одговорна уредница програма: Златица Њаради
Адреса: Игњата Павласа 3, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 525 492, 662 28 20
E-mail: rusinska.radio@rtv.rs
Web site: www.rtv.rs
Број запослених у русинској редакцији: 17


 

3. Информативни програм на русинском језику ТВНС,
емитује програм сваког дана. Просечно недељно око 262 минута програма на русинском језику.

Власништво: Јавни сервис
Одговорни уредник програма: Мирко Кањух
Адреса: Сутјеска 1, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 662 32 45
E-mail: dnjovnjik@rtv.rs
Web site: www.rtv.rs
Број запослених у русинској редакцији: 13


 

4. Редакција Информативно-пропагандног центра у Кули
емитује програм свакодневно. Просечно се на русинском језику емитује сат и по програма.
Двапут месечно штампа се новина Кулска комуна, a једна страница je на русинском језику.
Власништво: приватно, Информативно-пропагандни центар ДОО
Директор: Драган Јовановић
Уредник програма на русинском језику:
Јаким Винаји
Адреса: Максим Горки 1, 25230 Кула
Tел.: +381 25 722 948
Факс: +381 25 722 908
E-mail: kulskakomuna@neobee.net
Web site: www.radiokula.co.rs
Број запослених у русинској редакцији: 1


 

5. Редакција Информативног центра у Врбасу
емитује програм на русинском језику сваког дана у трајању од 1 сата.
Власништво: Јавно предузеће Радио Врбас
Директорица, главна и одговорна уредница: Љубинка Недовић
Одговорна уредница Радио-програма и програма на русинском језику: Еуфемија Гшвенг
Адреса: М. Тита 105, 21460 Врбас
Тел./факс: +381 21 706 360
E-mail: icvrbas@sbb.rs
Web site: www.icvrbas.rs
Број запослених у русинској редакцији:
1+1 хонорарна сарадница


 6. Редакција Радио Регије
емитује програм на русинском језику 30 минута недељно.
Власништво: друштвено
Директор: Золтан Хајверт
Уредница програма на русинском језику:
Сенка Бенчик
Адреса: Дунавска 8/III, 24300 Бачка Топола
Tел./факс: +381 24 719 510
E-mail: jasmina_novta@yahoo.com
              jip@stcable.net
Web site: www.fm107-9.net
Број сарадника у русинској редакцији:
1+1 техничар
 

7. Редакција Радио Шида
емитује програм на русинском језику 1 сат недељно.
Власништво: друштвено
Директор: Станислав Ступaвски
Уредница програма на русинском језику:
Еугенија Данчо
Адреса: Карађорђева 9/IV, 22240 Шид
Tел.: +381 22 712 939
Факс: +381 22 712 718
E-mail: sm.radiosid@neobee.net
Web site: www.radiosid.net
Број запослених у русинској редакцији:
1 сарадница


 
 

8. Глашнїк Рускей матки Руснак (Гласник Матице русинске Русин)
излази 3 до 4 пута годишње, на 16 страна. Формат А/4. Тираж 500 примерака.
Власништво: друштвено
Уредник: Ђура Папуга
Адреса: М. Тита 59, 25230 Руски Крстур
Tел./факс: +381 25 702 000
                                     703 357
E-mail: matka@eunet.rs
              matka@ruskamatka.org
Web site: www.ruskamatka.org
Број запослених у редакцији новина:
раде сарадници


 
 

9. Глaс Союзу Руснацох Українцох Сербиї Голос Союзу/Глас Союзу
(Глас Савеза Русина Украјинаца Србије Глас/ Глас Савеза)
излази једанпут годишње, а по потреби и чешће,
на 60 страна. Формат А/4. Тираж 350 примерака. Штампа се на русинском, украјинском и српском језику.
Власништво: друштвено
Председник: Богдан Виславски
Главни уредник: Богдан Виславски
Адреса: Јована Суботића 8, 21000 Нови Сад
Tел./факс: +381 21 631 39 09
E-mail: borisvislavski@gmail.com
Web site: www.rusuk.org
Број запослених у редакцији новина:
сарадници по потреби


 
 

10. Редакция вирских новинох Християнского часописа Дзвони
(Редакција верских новина Хришћанског часописа Звона)
излази једанпут месечно, на 28 страна. Формат А/4. Тираж 900 примерака. Ова редакција има и издавачку делатност.
Власништво: Гркокатоличка парохија св. о. Николаја у Руском Крстуру
Уредник: о. мр Михајло Малацко
Адреса: М. Тита 64, 25233 Руски Крстур
Tел./факс: +381 25 705 020
E-mail: dzvoni@eunet.rs
Број запослених у редакцији новина:
троје хонорарно


 
 

11. Часопис за културу Ерато над Куцуром/Коцуром
излази једнпут годишње, на 40 страница.
Формат Б/5. Тираж 300 примерака.
Власништво: друштвено
Уредник: др Михајло Фејса
Адреса: Ослобођења 9, 21466 Куцура
Тел.: +381 21 727 590
E-mail: fejsam@eunet.rs
Број запослених у редакцији часописа:
раде сарадници


 
 

12. Зборнїк роботох Studia Ruthenica
(Зборник радова Studia Ruthenica)
излази једанпут годишње, на 200 страница.
Формат Б/5.Тираж 400 примерака.
Власништво: друштвенo
Уредник: Ирина Папуга и др Јулијан Рамач
Адреса: Војводе Путника 2, 21000 Нови Сад
Моб.: +381 64 197 52 81
E-mail: papugai@nadlanu.com
Број запослених у редакцији зборника:
раде сарадници


 
 

13. Wеб сите: www.rusnak.info који је постављен 2001. године
Власништво: приватно
Власник: Мирослав Силађи
Уредник: Мирослав Силађи
Адреса: С. Марковића 42/а, 21460 Врбас
Тел./факс: +381 21 794 325
Е-mail: svmiros@eunet.rs
Web site: www.rusnak.info 
Број запослених у редакцији: 1 сарадник


 
 15) Новинарска асоцијација НАР,
Удружење у коме је око 30 русинских новинара
Председница НАР Мартица Тамаш
Адреса: Булевар ослобођења 81/VII, 21000 Нови Сад
Тел/факс: +381 21 661 36 97
E-mail: ruske@eunet.rs
Web site: www.ruskeslovo.com