Вистки

На пондзелок будзе схадзка Роботного цела за младих

НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, будзе отримана на пондзелок, 25. мая, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе на 19 годзин. На дньовим шоре будзе розподзельованє средствох за проєкти зоз конкурсу котри розписало тото цело. Служба Националного совиту надпомла же ше на схадзки муша випочитовац шицки …

На пондзелок будзе схадзка Роботного цела за младих Read More »

Почало виплацованє стипендийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як од 4. мая попущени рестриктивни мири пре епидемию Ковиду-19 у велїх сферох явного живота и роботи, ознова почала робиц и канцелария служби Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре. Тих дньох до Совиту сцигли и перши дотациї од держави, коло 2,5 милиони динари. Уплацени пенєж то марцовска мешачна рата зоз Канцелариї за …

Почало виплацованє стипендийох Read More »

Одбор за културу предложел розподзелєнє средствох на Покраїнским конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – По законскей обовязки, Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох на своєй електронскей схадзки предложел, а Вивершни одбор (НС) потримал розподзельованє средствох хтори були понукнути на Конкурсу за руску националну меншину хтору розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами. По 50 000 дин. достали 59. Фестивал култури …

Одбор за културу предложел розподзелєнє средствох на Покраїнским конкурсу Read More »

Розписани конкурс за софинансованє проєктох младих Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих Националного совиту (НС) Руснацох розписало конкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци. Теми нє огранїчени, алє препоручене же би були з обласцох култури, информованя, образованя и службеного язика и писма. З проєктами можу конкуровац млади од 15 до 35 роки, а у єдним проєкту муша участвовац найменєй …

Розписани конкурс за софинансованє проєктох младих Руснацох Read More »

Робота служби Националного совиту зменшана

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре позарядово мири защити од ширеня корона вирусу служба Националного совиту Руснацох, хторей шедзиско у Руским Керестуре, роби лєм найнєобходнєйши роботи. Телефони служби 025/705-222 и 705-333 доступни од 9 до 15 годзин. Як дознаваме од Желька Ковача, служба редуковала свою роботу а по препорукох зоз Канцелариї за людски и меншински права и …

Робота служби Националного совиту зменшана Read More »

Прилапени Финансийни план Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 7. схадзки Националного совиту рускей националней меншини хтора отримана 14. марца у Руским Керестуре, прилапени финансийни звит и закончуюци рахунок за прешли та план за 2020. рок самого Совиту. Сума у тим року будзе подобна як и у прешлим, а то дацо вецей як 12 милиони динари, а приоритет у тим …

Прилапени Финансийни план Националного совиту Read More »

Нєшка 7. схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дому култури нєшка будзе отримана 7. схадзка Националного совиту рускей националней меншини, зоз барз обсяжним дньовим шором. Найвецей точки ше одноша на прилапйованє звитох о роботи и финансийох за прешли як и планох за тот рок самого Совиту и його Вивершного одбору и других одборох и роботних целох, як и …

Нєшка 7. схадзка Националного совиту Руснацох Read More »

Порцийни такси по новей таблїчки

НОВИ САД – Схадзка Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту рускей националней меншини отримана пондзелок, 9. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох. Циль схадзки, як надпомнул предсидатель Цела Йовґен Мудри, бул же би ше розпатрело як ше виплаца такси и же би ше предлужело робиц на адаптациї хижи у Улїци Матици сербскей ч. …

Порцийни такси по новей таблїчки Read More »

Централна преслава националного швета – по шицких наших местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вечаршей 5. порядней схадзки Национални совит (НС) Руснацох принєсол даскельо важни одлуки – єдна з нїх же би Олена Папуґа доставела свойо предкладанє за членох Одбору за службене хаснованє язика и писма котрому би була на чолє, понеже Одбор ище вше нє оформени. НС тиж потвердзел свою скорейшу Одлуку же ше …

Централна преслава националного швета – по шицких наших местох Read More »

Желько Ковач и Кароль Валка отворели Фестивал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатню манифестацию на тогорочним 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, отриману всоботу, 29. юния, отворели предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка. Ковач у привитней бешеди, у мено Орґанизацийного одбору Фестивалу и НС, привитал шицких госцох и учашнїкох, як и представительох державней, покраїнскей …

Желько Ковач и Кароль Валка отворели Фестивал Read More »