Почина знїманє подкастох

НОВИ САД – У будинку РТВ вчера вечар, 2. фебруара отримана 4. схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох. Одлучене же Одбор почина зоз знїманьом подкастох зоз людзми з явного живота Руснацох.

На дньовим шоре були звит о роботи Одбору за 2023. рок як и план роботи за наступаюци 2024. рок и обидва прилапени.

У планох на першим месце знїманє подкастох на теми образованя, потим уписованя до окремного виберацкого списку рускей националней меншини же би ше анимирало уключованє, насампредз младих до живота нашей заєднїци.

Знїманє подкастох почнє тих дньох, а у першим будзе госц предсидатель Националного совиту Йоаким Рац, потим предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, секретар Таня Арва Планчак, предсидателє других Одборох, редакторе наших медийох и други.

И того року Одбор за информованє поможе руским редакцийом у злєпшню технїчних условийох у їх роботи, а на схадзки предложени и други идеї за тот рок.

Попри членох Одбору на схадзки були присутни и спомнути чолни особи НС, а водзел ю предсидатель Одбору за информованє Златко Рамач.

The post Почина знїманє подкастох first appeared on Руске слово.