Схадзка Националного совиту Руснацох на пондзелок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осемнаста схадзкa Националного совиту Руснацох будзе отримана на пондзелок, 9. октобра, на 18 годзин у просторийох Дома култури Руски Керестур.

За хадзку Националного совиту предложени обсяжни Дньови шор, а найважнєйши точки ше одноша на приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2023. рок, менованє членїци Роботного цела за науку, приношенє Правилнїка о подручних канцеларийох националного совиту, информация о активносцох у вязи зоз означованьом 270 рокох образованя по руски, 120 рокох предшколского образованя и 100 рокох Ґраматики.

Окрем того члени Совиту потвердза Одлуки Вивершного одбору, а даю и думанє о предкладох хтори значни за нашу заєднїцу.

The post Схадзка Националного совиту Руснацох на пондзелок first appeared on Руске слово.