Нєизвесне чи будземе мац руски оддзелєня у Коцуре и у Дюрдьове

НОВИ САД – Перша схадзка Одбору за образованє у новим зволаню нашого Националного совиту (НС) отримана штварток, 1. юния у просторийох Заводу за културу войводянаских Руснацох у Новим Саду.

На схадзки присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и секретарка Совиту Таня Арва Планчак. Лєм два члени Одбору нє були присутни на схадзки, односно Одбор мал кворум за приношенє одлукох.

На дньовим шоре було 10 точки од хторих найважнєйша була информация о упису школярох до руских оддзелєньох у наших школох. Як поведзене на схадзки у школи у Коцуре уписани штверо школяре, у Дюрдьове пецеро, а у Руским Керестуре 49.

Оддзелєнє у Коцуре, з оглядом же уписани лєм штверо школяре, ище нєизвесне и будзе требац лєбо найсц ище єдного школяра, лєбо ше будзе мушиц писац вимоги до ресорного секретарияту и министерства. Так же у предстояцим школским року питанє оддзелєньох ришене, медзитим нарок будзе векши проблем бо дзеци нєт.

На схадзки окреме визначени и проблем коло видаваня учебнїкох. Вельким видавательним хижом ше нє виплаци друковац и видавац мали тиражи яки у тей хвильки нашо потреби. З другого боку видаваче малих тиражох зочени зоз зменшаним буджетом, цо предлужує термин друкованя. За тераз учебнїк за мацерниски язик за першу класу готови, а за другу ище нє.

Вельки проблем коло видаваня учебнїка за музичне виховйованє, прето же нєт ришеня за доставанє нєобходних тонских и нотних записох хтори би требали буц у кнїжки.

На схадзки було бешеди и о стипендованю шкоярох, а заключене же би стипендиї требали буц подзелєни родичом, односно шкояром хтори ше уписали до руских оддзелєньох. Родичи, односно школяре, буду доставац по 5.000 динари мешачно.

За 12. и 14. юний плановани екскурзиї школярох зоз Руского Керестура до Дюрдьова односно Коцура. Як и по тераз од 17. по 23. юлий планує ше отримованє Лєтней школи у Словацкей. Як поведзене, автобус и осигуранє би виплацел Национални совит, а дзеци би требали дац по 65 евра за одход до Словацкей. На початку школского року Руски Керестур будзе домашнї школяром од пиятей по осму класу основней школи на єшеньским кампу, лєбо школи.

Гоч маме мало школярох, визначене на схазки, на нєдавно отриманих змаганьох у знаню мацеринскей бешеди призначени одлични резултати. На медзиокружним змаганю участвовал 51 школяр, а на републичним 22 од хторих перше место завжали 15 школяре, друге 6 школяре и треце 1 школяр.

.Того року буду означени три и вельки ювилеї: 100 роки од видаваня нашей Ґраматики, 270 роки нашого образованя и 120 роки нашей оводи. Значни ювилеї за нашу заєднїцу буду, як поведзене на схадзки, означени зоз шветочну програму. З тей нагоди оформени и орґанизацийни одбор, а творя го шицки члени Одбору за образованє.

The post Нєизвесне чи будземе мац руски оддзелєня у Коцуре и у Дюрдьове first appeared on Руске слово.