Пред Одбором велї отворени питаня

НОВИ САД – Вчера, 28. априла у Новим Садзе конституовани остатнї одбор котри будзе робиц у тим зволаню Националного совиту Руснацох. То Одбор за службене хаснованє язика и писма на чиїм чолє будзе Блаженка Хома Цветкович.

По словох Цветковичовей, тот состав Одбору будзе робиц у континуитету зоз прешлим зволаньом, прето же уж велї процедурални ствари порушани, та ше їх конєчне розришованє очекує у тим зволаню. То ше насампредз одноши на комуникацию зоз шейсцома локалнима самоуправами у хторих жию Руснаци (Кула, Вербас, Нови Сад, Жабель, Бачка Тополя и Шид), гоч руски язик на цалей териториї АП Войводини у службеним хаснованю.

Члени котри у тим зволаню буду активни у роботи того Одбору то Силвия Орос Барна (котра вибрана и за заменїка предсидательки), Ясмина Надь и Олена Папуґа (записнїчар) з Руского Керестура, Тамара Рамач и Мария Дудаш з Нового Саду и Златка Рац зоз Суботици.

У плану роботи того Одбору начишлєни велї питаня, односно права котри припаднїки нашей заєднїци нє хасную, лєбо аж и нє знаю же на нїх маю право. Слово о особних документох котри можу буц видати двоязично, право на судзенє на мацеринским язику, визначованє надписох на таблїчкох на будинкох институцийох, явних подприємствох, улїчкох… Велї з тих питаньох би лєгко було превозисц кед би у локалних самоуправох були заняти припаднїки нашей заєднїци, цо будзе єдна зоз главних намаганьох членох того Одбору.

На схадзки присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, котри визначел важносц доброго сотруднїцтва, як зоз Одбором, так и зоз представнїками институцийох. Вон информовал членох Одбору о инициятивох котри приходза на адресу Совиту, а одноша ше праве на сполньованє правох у обласци службеного хаснованя язика и писма.

Окрем предсидателя Раца, на схадзки бул присутни и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, секретар Таня Арва Планчак и член скупштинского одбору за медзинационални одношеня Городу Нового Саду Миломир Шайтош, котри дал напрямки у урядовим поступку меняня назви улїчкох.

The post Пред Одбором велї отворени питаня first appeared on Руске слово.