Национални совит принєсол три одлуки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) рускей националней меншини, на своєй 4. схадзки хтора отримана вчера вечар у Доме култури, принєсол одлуку о вименки Статуту НС, тиж одлуку о плану роботи за 2023. рок як и одлуку о роботним анґажованю предсидателя НС.

Вименки Статуту ше одношели на даскельо члени котри реґулую число членох дзепоєдних одборох и їх вибор, як и потераз нєреґуловани можлївосци у хторих мож розришиц предсидателя Совиту.

После дискусиї прилапени и рочни план Совиту предложени начално док нє формовани одбори и роботни цела НС, а як потолковал предсидатель Совиту найважнєйше отримац здобуте, и дзе мож, унапредзиц го. По його словох, того року акцент будзе на 270-рочнїци образованя и 100-роки Ґраматики бачванско-сримскей бешеди, а пробує ше ришовац проблеми котрих єст на шицких уровньох у образовней вертикали. Пробує ше розришиц и статус Театру, Национална стратеґия хтора будзе на шоре накадзи ше дознаю резултати Попису жительства и ище вельо того у шицких обласцох зоз совитових инґеренцийох. Нє прилапени и одредзени предкладаня члена Совиту др Михайла Фейси на план роботи, а тиж так и його предкладанє же би робота предсидателя була волонтерска, а нє плацена.

На дньовим шоре були и информациї о вецей активносцох Совиту медзи двома схадзками, а под точку рижне порадзене хто од членох НС будзе присутни на хторей локалней преслави националного швета.

Под точку рижне з векшину гласох нє прилапени даскельо предкладаня др Михайла Фейси, а одношели ше на розпатранє проблему зоз рускима оддзелєнями у школи у Коцуре, та на анализу националней стратеґиї и роботи предходного зволаня НС з толкованьом же буду на дньовим шоре на даєдней зоз шлїдуюцих схадзкох.

Накадзи ше з Министерства достанє потвердзенє же вименки статуту у складзе зоз законом, по законским термину, годно ше приступиц и ґу шлїдуюцим активносцом НС, а то вибор його одборох и роботних целох.

The post Национални совит принєсол три одлуки first appeared on Руске слово.