Од петнац потримани штернац проєкти

ЗУМ ПЛАТФОРМА – Прейґ зум платформи отримана 9. Порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох. Першобутно схадзка Цела требала буц отримана пияток, 10. юния у Коцуре, алє пре нєдостаток кворума отримана є онлайн, вчера, 15. юния. Схадзки, на тот завод присуствовали седем члени.

Тема схадзки о хторей ше бешедовало було розподзельованє средствох за проєкти, програми, з хторима апликовали нашо здруженя младих як и други здруженя з активносцами хтори подрозумюю младих.

На Конкурс хтори розписало Роботне цело за младих Националного совиту було 15 прияви, а лєм єден проєкт нє сполньовал условия. Кед слово о потриманих програмох, „Водицов камп 2022 – нащива Коцуру”, Парохиї Руски Керестур достал 10 000 динари (вимагане 50 000 динари). Програма задумана так же облапя дзеци нїзшого возросту и Цело у обгрунтованю наведло же кед слово о таких проєктох вец би требало уключиц старших, односно ґенерациї хтора припада младежи.

„Пакт Рутенорум” ше на тот завод зявел на Конкурс зоз трома проєктами, хтори углавним у обласцох култури, образованя и информованя – „МАК-ово 50 роки”, „Дньовка 25” и „Основни курс фотоґрафиї”. За тоти три проєкти Пакт достал 30 000, 40 000 и 15 000 динари.

Проєкт „Витайце у Суботици” Дружтва Руснацох Суботици достал 20 000 динари, а тельо програма КПД „ДОК” Нови Сад за проєкт и „Коцурска чуточка”. Обидва проєкти би требали буц реализовани концом септембра и на початку октобра того року.

Проєкт „Стретнуце младих у Шиду”, КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, у обласци култури достал потримовку од 45 000 динари. Проєкт КУД „Жатва” зоз Коцура „Жатва за младих 2022” потримани з 25 000 динари. Дюрдьовски КУД „Тарас Шевченко” того року послал апликациї за два програми – „Караоке вечар по руски” и „Квиз укаж цо (нє)знаш”, а потримани су зоз сумами од 20 000 и 15 000 динари.

КУМ зоз Коцура на Конкурс послал проєкт у обласци култури „Стретнуце младих Руснацох 2022”, хтори потримани зоз 45 000 динари. Тельо достал и Руски културни центер зоз Нового Саду за проєкт „Прадки у Матки” хтори през вецей роки отримованя указал же така програма младим приблїжує нашо обичаї.

Туристичне здрженє Руски Керестур ше на Конкурсу зявело зоз двома проєктами у обласци образованя и култури – „За красши Руски Керестур” и „Отворени дзвери музея 2022”. За тоти два проєкти Здруженє зоз Руского Керестура достало потримовку од 30 000 и 5 000 динари. Одлука о розподзельованю средствох по Конкурсу, єдногласно прилапена.

За тоти 15 проєкти хтори сцигли на Конкурс вимагани средства за реализацию, як и вше потераз, були вельо векши од одобрених. Вимагане 841 500, а одобрене 350 000 динари.

На концу схадзки порушане и питанє пременкох членства Роботного цела за младих пре нєактивносц дзепоєдних членох. То будзе тема єдней з наиходзацих схадзкох.

The post Од петнац потримани штернац проєкти first appeared on Руске слово.