Утвердзени предклади и приоритети

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох, отримана вчера, 22. марца, прейґ Зум платформи. Схадзки присуствовали шесцеро члени Одбору за културу и пейц члени Вивершного одбору.

На Дньовим шоре були точки хтори ше одношели на Конкурси на хтори конкуровали нашо институциї и културно-уметнїцки дружтва. Одношели ше на предкладанє розподзельованя средствох по Явним конкурсу за софинансованє програмох и проєктох хтори унапрямени на унапредзованє правох националних меншинох-националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року (Покраїнски секретарият за образованє, преписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци), розподзельованя средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох-националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року (Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами – обласц нєматериялного нашлїдства и обласц видавательней дїялносци), як и приношенє лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох у Републики Сербиї у 2022. року (Министерство култури) и розправа о розписованю Конкурса за орґанизованє манифестацийох у 2022. року.

На адресу Одбору за културу сцигли 12 проєкти у катеґориї софинансованя порядней дїялносци и унапредзеня правох националних меншинох. Вкупна вредносц проєктох, односно проєкция апликантох, виноши 2.941.000 динари. Но, як и потераз, шицки апликанти у буджету маю 1.200.000 динари хтори и розподзелєни спрам одлуки хтора ушлїдзела после обгрунтованя предсидателя Одбору за културу Миколи Шанти и предкладу предсидателя Вивершного одбора Националного совиту Руснацох Желька Ковача.  

По конкурсу Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами було 11 проєкти хтори, кед то прилапи Национални совит подзеля 500.000 динари. У обласци видавательства опредзелєни 394.000 динари за проєкти установох, а 100.00 за проєкти здруженьох гражданох и културно-уметнїцких дружтвох.

На Конкурс хтори розписало Министерство за културу и информованє Републики Сербиї апликовали нашо дзешец институциї и здруженя. Но, кед слово о тих проєктох, Одбор за културу и Вивершни одбор НС Руснацох утвердзує приоритети. Перши приоритет спрам єдногласней одлуки ма проєкт НВУ „Руске слово” – Алманах, односно видаванє Календару за 2023. рок. Други проєкт Дома култури Руски Керестур – Фестивал рускей култури Червена ружа, треци Заводу за културу войводянских Руснацох. Хто достанє средства за сполньованє задуманого проєкта нєодлуга ше будзе знац.

На схадзки порадзене же би Конкурс Одбору за културу Националного совиту на сайту бул обявени до конца тижня, а у новинох „Руске слово” у остатнїм числу того мешаца. 

The post Утвердзени предклади и приоритети first appeared on Руске слово.