Прилапени ребаланс Завода за културу за тот рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 8. новембра, прейґ ЗУМ платформи отримаа 17. порядна схадзка Националного совиту рускей националней заєднїци.  

На Дньовим шоре схадзки найважнєйши точки ше одношели на  даванє думаня на ребаланс буджету Заводу за културу войводянских Руснацох. Вименки плану роботи и финансийного плану були нєобходни же би ше могло реализовац средства хтори достати по конкурсох, як и за средства хтори Покраїна опредзелєла за реновиранє будинку у Матици сербскей.

Як пояшнєне на схадзки, Завод средства хтори достал по конкурсох муши повиплацац по конєц рока, а технїчно нє може нїч док тоти средства нє войду до ребалансу. Тиж так, же би Покраїна уплацела средства за реновиранє, муша ше перше закончиц явни набавки за цалу инвестицию и цала процедура муши буц закончена по конєц рока. За покраїнски средства хтори достати за реновиранє будунка у улїци Матици сербскей число 15, було нєобходне принєсц и план явних набавкох у Заводзе, цо тиж була точка дньового шора. Медзитим, материял за тоту точку по Схадзку нє сцигол, та ше ю зняло зоз Дньового шора.

З векшину гласох – 11 „ЗА” и 1 „ПРОЦИВ”, члени Националного совиту прилапели вименки финансийного и плану роботи Заводу за културу войводянских Руснацох.

The post Прилапени ребаланс Завода за културу за тот рок first appeared on Руске слово.