Звит зоз схадзки Роботного цела за спорт

ДЮРДЬОВ – У будинку Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, пияток 29. октобра, отримана Треца порядна схадзка Робоного цела за спорт Национланого совиту Руснацох.

Могло би повесц же тот сход членох Цела бул предлуженє прешлей другей порядней схадзки хтора отримана тиж у Дюрдьове пред шейсцома мешацами. Насампредз пре тему, односно точку Дньового шора о хторей було найвецей бешеди и прецо схадзка и була зволана, а то: Роботне цело за спорт – вщера, нєшка ютре.

У уводим викладаня предсидатель Роботного цела Иван Папуґа и з тей нагоди повторел проблеми з хторима ше зочує Цело. Преважно вони ше одноша на финансованє. Як познате, пре нови законски предписаня хтори прецизно дефиную цо може финансовац Национални совит. То насампредз пестованє язика,образованє, култура, информаованє. То уж роками проблем зоз финасованьом спортских активносцох у нашей заєднїци. З другима словами наша заєднїца, кокретно Роботне цело за спорт, кед слово о спорту потерз финасовала Спортски бависка „Яша Баков”. Средства хтори трошени за тоту намену уж длугши час нє були достаточни и оптимални за отримованє нашей єдиней спортскей манифестациї. Члени Цела ше прето длугши час и сами знаходзели през донациї и помоц, як и зоз власней кишенки, же би рочна програма була випочитована.

Як заключене на схадзки хторей присуствовали и предсидатель Националного совита Руснацох Борислав Сакач, секретарка Таня Арва Планчак, насампредз треба присподобиц одряднїци Дїловнїку о роботи Роботного цела за спорт з хторима би ше прецизно одредзели дальша робота и його инґеренциї. Потим би требало найсц модалитети и жридла з хторих би ше финасовало спортски активносци нашей заєднїци. Бо, практично, як и спомуте на схадзки, кед нєт средства у буджету за дїялносц Роботного цела за спорт, нє постої анї потреба за його иснованє.

Ришенє би вшелїяк требало буц позитивне, бо як надпомнул предсидатель Националного совиту Руснацох, Борислав Сакач, тото цело потребне нашей заєднїци.

The post Звит зоз схадзки Роботного цела за спорт first appeared on Руске слово.