У Покраїни о проблемох финансованя Театру

НОВИ САД – У Новим Саду, 21.10.2021. у Покраїнским Секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Войводини, отримана роботна схадзка на котрей були присутни покраїнски секретар за културу Драґана Милошевич, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и директор Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос.

Схадзка була порушана на инициятиву НС Руснацох пре чежки условия у котрих ше находзи РНТ „Петро Ризнич Дядя” уж длугши час. У щирей атмосфери розгварки винєшени ключни теми котри потребне розришиц же би ше досягло тирваце ришенє за оптималне функционованє нашого професийного театру. У першим шоре, то питанє стаємного финансованя, а самим тим и глєданя форми иснованя, т. є. питанє снователя. Покраїнски секретар Драґана Милошевич обецала же розпатри понукнути ришеня и спрам єй словох, розпатри ше можлївосц же би меншински професийни театри були дефиновани по моделу заводох за културу у сновательним смислу (Покраїна и Национални Совити як соснователє), а же би ше стаємне финансованє могло витвориц за шицки пейц таки театри у виносу од 15.000.000 динари рочнє (кажди театер би достал по 3.000.000).

Окрем того, було бешеди о будованю и формованю окремного театралного обєкту у Новим Саду котри би бул наменєни меншинским заєднїцом у АП Войводини, дзе би було заняте одредзене векше число технїчно – административного профилу за общи потреби театру, а окреме би були заняти по даскельо фахови особи з боку националних меншинох котри би ше старали о програмскей – продукцийней часци фукционованя такого театру. Шицко то би було витворене у рамикох интеркултуралних акцийох котри би були порушани зоз боку Покраїни у городу Новим Саду, як престолнїци култури 2022.

The post У Покраїни о проблемох финансованя Театру first appeared on Руске слово.