На соботу заєднїцка схадзка НСР и НСС

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Националного совиту Руснацох (НСР) и Националного совиту Словацох (НСС) будзе отримана на соботу, 17. юлия, у Марийовим святилїщу Водица у Руским Керестуре.

На заєднїцкей схадзки буду участвовац предсидателє, подпредсидателє и секретаре обидвох совитох, як и представнїки вивершних одборох и одборох за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма.