Нєшка на 17 годзин схадзка НС

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе нєшка на 17 годзин будзе отримана 12. порядна схадзка Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре буду дзешец точки, котри ше углавним одноша на розришованє и менованє нових членох управних и надпатраюцих одборох у установох чий снователь Национални совит, а єдна точка ше одноши на менованє директора РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

Дзевята точка Дньового шору ма аж 17 подточки у котрих ше ма потвердзиц одлуки Вивершного одбору.