Нєшка у Коцуре будзе схадзка Роботного цела за младих

КОЦУР – Пията порядна схадзка Роботного цела за младих будзе отримана нєшка на 19 годзин у Руским доме у Коцуре.

На схадзку поволани представнїки шицких здруженьох котри послали прияви на Конкурси хтори розписало Роботне цело за младих у прешлих рокох, як и млади хтори ше жадаю упознац зоз роботу Роботного цела.

На Дньовим шоре будзе розпатране одредзованє финансийного плану Роботного цела за 2021. рок и розписованє Конкурсу за софинансованє проєктох за младих у 2021. року.