На пияток будзе схадзка НС Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, дзешата по шоре, будзе отримана на пияток, 12. марца на 16 годзин у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе.

На схадзки ше будзе розпатрац Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту Руснацох за 2020. рок, а на обсяжним дньовим шоре и даванє согласносци на финансийни звити и плани роботи установох чий снователь НС Руснацох, як и потвердзованє одлукох Вивершного одбору.