Нє будзе програма, лєм поставянє заставох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї того року нє будзе означене по потерашнєй традицийней орґанизациї подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох у Дюрдьове, пре почитованє епидемиолоґийних мирох. 

На нєдзелю, 17. януара, у Дюрдьове на 12 годзин почнє святочне поставянє трох заставох. Перше на будинку Месней заєднїци, потим Рускей школи и на будинку КУД „Тарас Шевченко”.

У Ґосподїнцох святочна програма того року нє будзе отримана.