Чомич: Национални совити буду мац полну потримовку Министерства

БЕОҐРАД – Министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич вовторок отримала першу схадзу зоз предсидателями националних совитох националних меншинох на хторей вичерани информациї о роботи, виволаньох, активносцох националних совитох, як и о планох за наступни период, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Чомич представнїкох меншинох упознала з планованима активносцами Министерства хтори од велького значеня за витворйованє правох националних меншинох у Сербиї и чия реализация ма за циль унапредзенє правох хторе будзе видлїве през одклоньованє подлих оцнох з релевантних медзинародних звитох.

Як наведла, окремна повага будзе пошвецена участвованю припаднїкох националних меншинох у явним секторе на шицких уровньох териториялней орґанизациї, бо число припаднїкох националних меншинох у явней управи нє лєм число, алє и доказ же ше озбильно дума кед ше бешедує о посцигованю одвитуюцей структури занятих.

Представнїки националних совитох винєсли свойо предлоги о предлуженю сотруднїцтва зоз державнима орґанима, а тиж и з новооснованим Министерством и указали на даєдни отворени питаня з обласци витворйованя правох националних меншинох їх заєднїцох, чийо ришеня треба обчековац у наступним периоду.