Милион динари за нашо манифестациї

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох вчера отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Члени Одбора на схадзки прилапели предклад розподзельованя средствох за проєкти хтори сцигли на Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у тим року.

Средства хтори були на розполаганю у буджету за 250 000 динари менши як прешлого року.

На Конкурс сцигли двацец проєкти, од хторих седемнац после догваркох достали потримовку и средства. Розпатранє вимогох и проєктох, та и опредзельованє средствох требали покончиц члени Одбора за културу на своєй схадзки. Медзитим, три схадзки – два порядни и єдна електронска, нє були отримани.

Спрам прилапеного предкладу за свойо проєкти – манифестациї средства достали: Дружтво Руснацох у Суботици, Дом култури Руски Керестур за три манифестациї, КУД Петро Кузмяк Нове Орахово, КПД Карпати Вербас, КПД Иван Котляревски Бикич, Руски културни центер Нови Сад, КУД Жатва Коцур, Дружтво за руски язик литературу и културу за два манифестациї, КПД Дюра Киш Шид, КУД Тарас Шевченко Дюрдьов, РКУД Др Гавриїл Костельник Кула, МАТКА – Дружтво Руснацох Нового Саду Войводини, Союз Руснацох и Українцох и Руска Матка.