Принєшени Правилнїк о софинансованю националних совитох

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинска рада (ОР) прилапела Правилнїк о способе розподзельованя средствох зоз буджету за финансованє роботи националних совитох националних меншинох.

Як после схадзки на конференциї за новинарох гварел Ромко Папуґа, заменїк секретара Скупштини општини, на тот способ прецизовани способ финансованя словацкого, готватского и руского Националного совиту.

ОР прилапела и Правилнїк о условийох за обезпечованє особного провадзеня дзецка и одредзованя цени, як и за одредзованє способа и цени услуги за помоц у обисцу.

На схадзки принєшени и одлуки о прерозподзельованю средствох зоз буджету за финансованє орґанизацийох у обласци спорта.