Конституовани Одбор за информованє

НОВИ САД – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох вчера, 22. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, зоз констатованьом вибраних членох почал порядну роботу у штирирочним мандату.

После прилапйованя Дїловнїка роботи предсидатель Одбору за информованє Яким Винаї за заменїка одредзел Маю Зазуляк Гарди (Руски Керестур), а за записнїчара Ясмину Дюранїн (Сримска Каменїца). Попри нїх, члени у Одбору ище и Мартица Тамаш з Вербасу, Дюра Винаї з Нового Саду, Златко Рамач з Нового Саду, Владимир Дїтко зоз Шиду, Сандра Саламун з Дюрдьова и Микола М. Цап з Коцура.

Розгварку о планох и активносцох у наиходзацим периодзе розпочал предсидатель Одбору, насампредз бешедуюци о снованю „Рутен радия”, и о потребних крочайох котри поможу у реализациї того проєкту. Члени одбору потримали предсидателя же би за шлїдуюцу схадзку позберал шицки нєобходни информациї хтори би помогли Одбору у приношеню одлуки о тим.

Члени Одбору розпатрали и у яких условийох робя новинаре у местох дзе ше емитує програма на руским язику, а свойо доприношенє у спатраню цалосней слики информованя на руским язику дал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.