Блїжей ґу ришованю проблему простору наших институцийох

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох пияток, 22. марца, отримана Конститутивна схадзка Роботного цела за нєрухомосци.

Цело оформене у складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини и ришеня хторе члени Совиту прилапели концом януара того року. Роботне цело за нєрухомосци ма трох членох, а за предсидателя вибрани Йовґен Мудри, за подпредсидателя и записнїчара вибрана Аня Делач, а за члена Марияна Колошняи.

На схадзки прилапени Дїловнїк о роботи Роботного цела за нєрухомосци. По одреднїцох того документа Цело ше будзе старац о маєтно-правним статусу шицких нєрухомосцох у власносци Националного совита, потребней документациї за потреби порядного функционованя, реновированя, адаптациї и други активносци хтори ше одноша на нєрухомосци. У тим смислу Цело будзе предкладац Националному совиту купованє и оцудзенє нєрухомосци, адаптацию, як и пременки намени нєрухомосци хтори у власнїцтве Националного совита. Тиж так ма овласценє предкладац архитектови идейни ришеня членох надпатраюцих орґанох хтори буду провадзиц роботу на нєрухомосци.

Як поведзене на схадзки, формованє такого цела було нєобходне насампредз пре ефикаснєйше и швидше ришованє проблемох простору за дїялносц наших институцийох – Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”.

На схадзки прилапени и план роботи и приоритети Роботного цела за нєрухомосци у наступним периодзе.