Прилапени Звити и плани установох котрим НС Руснацох снователь

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 14. марца, у Руским Керестуре була отримана порядна штварта схадзка Националного совиту Руснацох на котрей присуствовали 16 од 19 членох, а з векшину гласох потвердзени шицки точки дньового шору.

Перше прилапениФинасийни звит и Закончуюци рахунок НС Руснацох у 2018. року, по котрим Совит розполагал зоз 12 милиони 647 тисячи и 955 динарами, вкупни розходи були 11 милиони 970 тисячи и 770 динари, та до того року пренєшени средства у висини од 674 тисячи 185 динари. На тоти средства потребне додац и финансийни средства по проєкту зоз Українску амбасаду за синхронизацию рисованого филма у виносу од 273 тисячи 511динари котри уплацени на рахунок на концу рока.

З оглядом же ше розправяло и о планох и звитох установох котрим НС Руснацох снователь, односно соснователь, схадзки присуствовали и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) Анамария Ранкович, директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа, як и директор Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос. НС Руснацох з векшину гласох прилапел шицки звити и плани, а з чим потвердзени одлуки котри принєсол Вивершни одбор на остатнєй схадзки.

Потим принєшена и одлука менованю одвичательней особи котра будзе задлужена за хаснованє комби превозки у Сриме, а котра у власносци Совиту. Место дотерашнєй задлуженей Наташи Еделински Миколка, подпредсидательки НС Руснацох у прешлим зволаню, а котрей тота функция вицекла и з мандатом у Совиту, на тото место меновани Далибор Болдиш. Зоз правилнїком о хаснованю комби превозки, и надалєй остава же Комисию за хаснованє превозки треба же би меновали подручни канцелариї у Сриме.

Пред Совитом було и даванє думаня о Предкладзе одлуки о мрежи основних школох зоз шедзиском на териториї Городу Сримска Митровица, а на цо дате неґативне думанє зоз обгрунтованьом же у тим Предкладзе одлуки нїґдзе нє спомнуте виучованє руского язика зоз елементами националней култури котре там иснує. На основи консултацийох зоз проф. др Янком Рамачом дате и позитивне думанє о кандидатох котри предложени до Совиту Филозофского факултету у Новим Садзе.

Ознова ше гласало и дата согласносц на Правилнїк о систематизациї роботних местох у ЗКВР, цо була обовязка Совиту як його соснователя. Систематизация роботних местох у ЗКВР административна часц котра остала нєпоробена ище 2008. року пре нєдостатох Уредби и Правилнїка з боку Покраїни, односно лєм усоглашованє Правилнїку зоз новима законскима предписанями. По тей систематизациї у Заводу можу буц лєм два роботни места, на одредзени час директор Заводу, односно директор покраїнскей установи култури, а друге роботне место опредзелєне за руководителя финасийно-рахунководительних роботох, цо и терашня структура занятих у ЗКВР. Тото уж було вигласане на другей схадзки НС Руснацох, медзитим пре процедуралне пожнєнє з боку Покраїни, ознова є врацене на потвердзенє.

Секретар Совиту Таня Арва Планчак поинформовала членох же ускладзела дїловнїк о роботи НС Руснацох зоз Статутом, понеже є нє доставени зоз материялами за схадзку, члени ше вияшнєли же о нїм буду гласац на елетронскей схадзки, а нє на идуцей порядней схадзки.

Под точку рижне ше розправяло о велїх питаньох значних за руску заєднїцу и тота розправа тирвала найдлужей. Предсидатель Борислав Сакач апеловал на предсидательох одборох же би цо скорей отримали конститутивни схадзки, же би одбори почали з роботу. Потим ше дискутовало о составе делеґацийох НС Руснацох котри нащивюю локални самоуправи дзе жию Руснаци, о финансийних проблемох наших КУД-ох и о факту же НС Руснацох ище вше нє зна з якима средствами будзе розполагац у тим року, пре нови способ розподзельованя средствох. Дотхнута и тема о новинарских написох зоз неґативну конотацию же прецо нєт сербского оддзелєлня у Руским Керестуре, як и можлївосци розпочинаня кампанї за упис дзецох до руских оддзелєньох.