Национални совит прилагодзел Статут новому Закону

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, у просторийох Дома култури, отримана друга схадзка нового зволаня Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) на котрей, медзи иншим, прилапени Статут котри пред тим прилагодзени новому Закону о националних совитох.

Найвекши пременки у Статуту ше одноша на дефинованє националного совиту и його овласценьох, а потим прилапени пременки котри ше одноша на функционованє, односно нукашню орґанизацию Совиту.

Попри предсидателя, Совит будзе мац трох подпредсидательох, а Вивершни одбор буду твориц седмеро члени. Одбор за образованє будзе найчисленши, у його составе буду 12-еро члени и предсидатель, Одбор за културу будзе мац 10 членох и предсидателя, а Одбор за информованє и Одбор за урядове хаснованє язика и писма буду составени зоз по осем членох и предсидателя.

Дата и Согласносц на систематизацию роботних местох у Заводу за културу войводянских Руснацох, цо була обовязка Совиту як його соснователя. Систематизация роботних местох у ЗКВР административна часц котра остала нєпоробена ище 2008. року пре нєдостатох Уредби и Правилнїка з боку Покраїни. По тей систематизациї у Заводу робя два заняти особи, директорка на одредзени час з мандатом и на нєодредзени час руководителька финансийох.

Гласанє о точки дньового шору з котру було предвидзене прилапйованє Предкладаня за даванє согласносци на назви улїцох у општини Вербас, одложене понеже термин за даванє одвиту 7. януар 2019. року, а у назвох улїцох єст и дзепоєдни з котрима ше нє склада Совит. У догварки зоз Националним совитом Мадярох посцигнута догварка же єст спорни назви, окреме на менянє назвох улїцох котри уж маю мена, та у поради буду глєдац ришенє.

Розпатрана и вимога з Бачинцох котру на адресу Совиту доручели о. Дарко Рац, Владислав Папуґа и наставнїца руского язика Златица Сивч Здравич, а з котру вимагаю же би Совит видвоєл дополнююци средства у висини 120 000 динари, з котрих би купели лаптоп рахункар и проєктор.

Як заключене, Совит нє ма можлївосц видвоїц средства на основи молбох, понеже єдна зоз значнєйших пременкох у Статуту же Совит може розподзельовац свойо средства лєм по конкурсох за проєкти, а нє яка була пракса до тераз же могло помогнуц на послату молбу.

На початку схадзки прилапени и Записнїки зоз першей схадзки котра отримана после конститутивнай, як и зоз електронскей схадзки котра отримана медзи тима двома. Констатоване и задзекованє на мандат Марини Джуджар котре служба НСРНМ прешлїдзела Републичней виберанковей комисиї.