Вистки

Нєшка схадзка Одбору за образованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дворе коло будинку Замок у Руским Керестуре, нєшка на 18 годзин будзе отримана схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох. Предсидателька Одбору Мелания Римар за схадзку предложела дньови шор на котрим ше буду находзиц вецей значни питаня, як цо упис дзецох до руских оддзелєньох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, предкладанє …

Нєшка схадзка Одбору за образованє Read More »

Одорвана табла з ознаку Националного совиту

БАЧИНЦИ – У ноци медзи штвартком и пиятком, нєпозната особа одорвала и однєсла таблу з ознаку Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох хтора на будинок Месней заєднїци поставена штредком децембра прешлого року, кед канцелария урядово отворена. Предсидатель Совиту МЗ хтори Дьордє Стевич накадзи збачел же табли нєт о тим обвисцел Владислава Папуґу, кородинатора Подручней канцелариї и …

Одорвана табла з ознаку Националного совиту Read More »

Отримана схадзка Роботного цела за спорт

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох стреду, 24. юния отримана друга порядна схадзка Роботного цела за спорт. После прилапйованя записнїка зоз конститутивней и першей порядней схадзки, на Дньови шор пришло розпатранє Одлуки о додзельованю средствох Роботному целу за спорт. Як на схадзки потолковане, по Финансийним плану Националного совиту Руснацох, за Роботне цело …

Отримана схадзка Роботного цела за спорт Read More »

Три проєкти достали средства

НОВИ САД – Треца порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро Националного совита Руснацох отримана пияток, 5. юния, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох. На схадзки бул поднєшени звит о реализациї проєктох з хторима Цело, институциї, здруженя и асоцияциї Руснацох апликовали у периодзе од януара по юний того року. Як поведзене на схадзки, од 47 …

Три проєкти достали средства Read More »

Нєшка схадзка Проєктного бироу

НОВИ САД – Треца порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро будзе отримана нєшка на 19 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе. На схадзки будзе розпатрани звит о послатих проєктох на рижни конкурси од януара по юний 2020. року, як и розпатранє можлївих институцийох при котрих би могло конкуровац за средства.

Прилапена лїстина препоручених проєктох за Конкурс Министерства култури

НОВИ САД – На 9. позарядовей схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (ВО НС), хтора по наглим поступку отримана вчера у Заводзе за културу войводянских Руснацох, прилапена лїстина препоручених проєктох на Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох сучасней творчосци тє. културней дїялносци националних меншинох хтори за 2020. рок розписало Министерство култури. Одлуку єдногласно прилапели штирме …

Прилапена лїстина препоручених проєктох за Конкурс Министерства култури Read More »

Нєшка позарядова схадзка Вивершного одбору НС

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох нєшка на 11 годзин будзе отримана 9. позарядова схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. На схадзки ше будзе розпатрац предкладанє лїстини препоручених проєктох посланих на Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци у Републики Сербиї у 2020. року – културни дїялносци националних меншинох …

Нєшка позарядова схадзка Вивершного одбору НС Read More »

Подзелєни средства з буджету за проєкти

НОВИ САД – Руски културни центер у Новим Садзе пондзелок, 26. мая, бул домашнї схадзки Роботного цела за младих Националного совиту рускей националней заєднїци. На штвартей схадзки члени Цела дали предклад як розподелїц средства за дзевец проєкти кельо сцигло на Конкурс. З тей нагоди, проєкти хтори Цело будзе софинансовац, сцигли зоз Руского Керестура, Нового Саду, …

Подзелєни средства з буджету за проєкти Read More »

У РКЦ-у нєшка схадзка Роботного цела за младих

НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, будзе отримана нєшка на 19 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе. На дньовим шоре будзе розподзельованє средствох за проєкти зоз конкурсу котри розписало тото цело. Безпечносци и гиґиєнски препорученя за защиту од ширеня Ковиду-19 буду випочитовани.

На пондзелок будзе схадзка Роботного цела за младих

НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, будзе отримана на пондзелок, 25. мая, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе на 19 годзин. На дньовим шоре будзе розподзельованє средствох за проєкти зоз конкурсу котри розписало тото цело. Служба Националного совиту надпомла же ше на схадзки муша випочитовац шицки …

На пондзелок будзе схадзка Роботного цела за младих Read More »