Month: May 2021

Два схадзки – нараз

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Саду, вчера отримани два схадзки Националного совиту рускей националней заєднїци. На дньовим шоре тей дванастей порядней схадзки члени прилапели значни одлуки, а одношели ше на приношенє одлуки о менованю членох управяцких целох установом чий НС снователь. Насампредз з векшину гласох прилапена одлука о менованю двох членох …

Два схадзки – нараз Read More »

Нєшка на 17 годзин схадзка НС

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе нєшка на 17 годзин будзе отримана 12. порядна схадзка Националного совиту Руснацох. На Дньовим шоре буду дзешец точки, котри ше углавним одноша на розришованє и менованє нових членох управних и надпатраюцих одборох у установох чий снователь Национални совит, а єдна точка ше одноши на …

Нєшка на 17 годзин схадзка НС Read More »

Бешедовало ше о вецей проблемох

КУЛА – Делеґация Националного совиту рускей националней заєднїци, у хторей бул предсидатель Борислав Сакач, предсидатель ВО Желько Ковач, предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар и Олена Папуґа, предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма стреду, 26. мая, нащивела Предшколску установу Бамби у Кули. Домашня була директорка тей предшколскей установи Снежана Булатович. На самим уходзе …

Бешедовало ше о вецей проблемох Read More »

На дньовим шоре кадрово пременки

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Садзе вчера отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Члени Одбору прилапели шицки точки дньового шору хтори буду розпатрани на предстояцей схадзки Националного совиту на пияток, 28. мая, на истим месце. Члени Националного совиту на шлїдуюцей схадзки буду одлучовац о кадрових пременкох, односно о менованю членох …

На дньовим шоре кадрово пременки Read More »

У Новим Садзе будзе схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, нєшка на 11 годзин будзе отримана 13. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. На Дньовим шоре буду углавном точки хтори ше одноша на менованє, лєбо розришованє членох орґанох установох хторим Национални совит Руснацох снователь – Завод за културу войводянских Руснацох, Руски народни театер …

У Новим Садзе будзе схадзка Вивершного одбору Read More »

Розписани Конкурс Роботного цела за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох розписало Конкурс за проєкти младих у обласци култури, образованя, информованя и службеного хаснованя язика и писма. Конкурс важи од 15. мая по 15. юний, а резултати би требали буц обявени по 30. юний. Шицки проєкти котри буду одобрени маю буц реализовани по 15. децембер. Информациї …

Розписани Конкурс Роботного цела за младих Read More »

Средства унапрямени на технїчну опрему наших редакцийох

ЗУМ ПЛАТФОРМА – Прейґ зум платформи, пияток 14. мая, отримана треца порядна схадзка Одбору за информованє Националного совиту рускей националней заєднїци. Члени Одбору на тот завод на дньовим шоре мали важни точки, насампредз же ше одношели на План роботи и Финансийни план за тот рок и на анализу прешлей Националней стратеґиї. Кед слово о плану …

Средства унапрямени на технїчну опрему наших редакцийох Read More »

Нєшка схадзка Одбору за информованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох нєшка отрима трецу порядну схадзку прейґ Зум апликациї. На Дньовим шоре буду розпатрани План роботи и Финансийни план Одбору за 2021. рок, як и Одлуки Националного совиту о анализи Националней стратеґиї. Нєшка схадзка Одбору за информованє was last modified: май 13th, 2021 by я. дюранїн

Отримана схадзка Роботного цела за младих

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї у Коцуре вчера, 11. мая, отримана пията порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох. Дньови шор облапял штири точки, а найважнєйши були одредзованє финансийного плану Роботного цела за 2021. рок и розписованє Конкурсу за софинансованє проєктох за младих у 2021. року. Зоз схадзку предшедовал предсидатель Роботного цела …

Отримана схадзка Роботного цела за младих Read More »

Нєшка у Коцуре будзе схадзка Роботного цела за младих

КОЦУР – Пията порядна схадзка Роботного цела за младих будзе отримана нєшка на 19 годзин у Руским доме у Коцуре. На схадзку поволани представнїки шицких здруженьох котри послали прияви на Конкурси хтори розписало Роботне цело за младих у прешлих рокох, як и млади хтори ше жадаю упознац зоз роботу Роботного цела. На Дньовим шоре будзе …

Нєшка у Коцуре будзе схадзка Роботного цела за младих Read More »