nsr

Нєшка 7. схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дому култури нєшка будзе отримана 7. схадзка Националного совиту рускей националней меншини, зоз барз обсяжним дньовим шором. Найвецей точки ше одноша на прилапйованє звитох о роботи и финансийох за прешли як и планох за тот рок самого Совиту и його Вивершного одбору и других одборох и роботних целох, як и …

Нєшка 7. схадзка Националного совиту Руснацох Read More »

Порцийни такси по новей таблїчки

НОВИ САД – Схадзка Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту рускей националней меншини отримана пондзелок, 9. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох. Циль схадзки, як надпомнул предсидатель Цела Йовґен Мудри, бул же би ше розпатрело як ше виплаца такси и же би ше предлужело робиц на адаптациї хижи у Улїци Матици сербскей ч. …

Порцийни такси по новей таблїчки Read More »

Централна преслава националного швета – по шицких наших местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вечаршей 5. порядней схадзки Национални совит (НС) Руснацох принєсол даскельо важни одлуки – єдна з нїх же би Олена Папуґа доставела свойо предкладанє за членох Одбору за службене хаснованє язика и писма котрому би була на чолє, понеже Одбор ище вше нє оформени. НС тиж потвердзел свою скорейшу Одлуку же ше …

Централна преслава националного швета – по шицких наших местох Read More »

Желько Ковач и Кароль Валка отворели Фестивал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатню манифестацию на тогорочним 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, отриману всоботу, 29. юния, отворели предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка. Ковач у привитней бешеди, у мено Орґанизацийного одбору Фестивалу и НС, привитал шицких госцох и учашнїкох, як и представительох державней, покраїнскей …

Желько Ковач и Кароль Валка отворели Фестивал Read More »

Отримана схадзка Одбору за културу и Вивершного одбору НС у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Коцуре вчера, 1. юлия, отримана пията порядна схадзка Вивершного одбору НС Руснацох, як и схадзка Одбору за културу НС. Заєднїцку схадзку водзели предсидатель Одбору за културу НС Микола Шанта и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач. Перша часц схадзки провадзела дньови шор по хторим …

Отримана схадзка Одбору за културу и Вивершного одбору НС у Коцуре Read More »

ВО дал согласносц на розподзельованє средствох по Конкурсох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре штверток 20. юния отримана штварта порядна схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох. Схадзку отворел предсидатель ВО Желько Ковач зоз предкладаньом шейсц точкох дньового шору. После прилапйованя записнїка зоз предходних схадзкох, принєшена одлука о висини средствох хтори ше у 2019. року розподзеля за …

ВО дал согласносц на розподзельованє средствох по Конкурсох Read More »

Конституовани Одбор за информованє

НОВИ САД – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох вчера, 22. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, зоз констатованьом вибраних членох почал порядну роботу у штирирочним мандату. После прилапйованя Дїловнїка роботи предсидатель Одбору за информованє Яким Винаї за заменїка одредзел Маю Зазуляк Гарди (Руски Керестур), а за записнїчара Ясмину Дюранїн (Сримска Каменїца). Попри …

Конституовани Одбор за информованє Read More »

Блїжей ґу ришованю проблему простору наших институцийох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох пияток, 22. марца, отримана Конститутивна схадзка Роботного цела за нєрухомосци. Цело оформене у складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини и ришеня хторе члени Совиту прилапели концом януара того року. Роботне цело за нєрухомосци ма трох членох, а за предсидателя вибрани Йовґен Мудри, за …

Блїжей ґу ришованю проблему простору наших институцийох Read More »

Прилапени Звити и плани установох котрим НС Руснацох снователь

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 14. марца, у Руским Керестуре була отримана порядна штварта схадзка Националного совиту Руснацох на котрей присуствовали 16 од 19 членох, а з векшину гласох потвердзени шицки точки дньового шору. Перше прилапениФинасийни звит и Закончуюци рахунок НС Руснацох у 2018. року, по котрим Совит розполагал зоз 12 милиони 647 тисячи и 955 …

Прилапени Звити и плани установох котрим НС Руснацох снователь Read More »

Клодин Брохи зоз представнїками националних совитох о образованю

БЕОҐРАД – У просторийох Канцелариї Совиту Европи на Новим Беоґрадзе пияток, 25. януара, отримана схадзка представнїкох националних меншинох зоз Kлодин Брохи, експертом комитета за образованє зоз Стразбуру, преноши Руска редакция Радио-телевизиї Войводини. На схадзки бешедоване о тим як Европа патри на процес образованя, а представени три главни модели образованя у даєдних державох и штредкох дзе …

Клодин Брохи зоз представнїками националних совитох о образованю Read More »