nsr

Предсидатель Одбору за информованє уручел новинаром флеш мемориї за роботу

НОВИ САД – Предсидатель Одбору за информованє Националного совиту Руснацох Яким Винаї, уручел новинаром Новинско-видавательней установи „Руске слово” 16 флеш мемориї од 32 ґиґа байти, за портабилни пренос податкох на терену. Одбор за информованє одлучел же би 55 флеш мемориї у вредносци од скоро 20 тисячи динари подзелєл новинаром у руских редакцийох НВУ „Руске слово”, …

Предсидатель Одбору за информованє уручел новинаром флеш мемориї за роботу Read More »

Подзекованє Националному совиту Руснацох

СРИМСКИ КАРЛОВЦИ – Покраїнски завод за защиту памятнїкох означел ювилей – 70 роки од снованя у велькей сали Маґистрату у Сримских Карловцох, стреду 15. децембра. З тей нагоди и Националному совиту рускей националней меншини уручене Подзекованє за длугорочну потримовку, колеґиялну помоц и сотруднїцтво на защити, обнови, чуваню и популизациї културного нашлїдства.   По словох етнолоґа, …

Подзекованє Националному совиту Руснацох Read More »

На Педаґоґийним факултету у Зомборе и по руски

ЗОМБОР – Делеґация Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ)  нащивела Педаґоґийни факултет у Зомборе, пре обновйованє настави на руским язику, и утвердзованє напрямкох дальшей промоциї факултету и медзисобного сотруднїцтва, понеже як нєдавно утвердзене, кадри спомнутого факултету нєодлуга буду дефицитарни у рускей заєднїци. Спред НС у Зомборе були – предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и …

На Педаґоґийним факултету у Зомборе и по руски Read More »

Ребаланс Финансийного плану за 2021. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 14. децембра, отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох прейґ Зум платформи, а на нєй були присутни шесцеро члени. Найзначнєйша тема бул предклад Одлуки о вименкох Финансийного плану Националного совиту за 2021. рок. Як поведзене на схадзки, Република Сербия до каси Совиту уплацела исту суму пенєжу як прешлого року, алє средства …

Ребаланс Финансийного плану за 2021. рок Read More »

Розвивац медзисобни одношеня

БЕОҐРАД – Вчераа, 13. децембра, отримана схадзка у Амбасади Словацкей Републики на Новим Беоґраду, зоз заменїцу амбасадора Монику Подскланову Шугайдову и делеґацию Националного совиту Руснацох котру представяли, предсидатель Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович. Теми були представянє роботи, значеня и улога националних совитох националних меншинох …

Розвивац медзисобни одношеня Read More »

Нєшка у Дюрдьове схадзки ВО и Роботного цела за младих НС Руснацох

ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове нєшка буду отримани два схадзки целох Националного совиту (НС) Руснацох – Вивершного одбору (ВО) и Роботного цела за младих. Схадзка Вивершного одбору НС Руснацох, 14. по шоре, почнє на 17 годзин, а предсидатель ВО Желько Ковач, пририхтуюци схадзку НС, предложел же би на дньовим шоре була, …

Нєшка у Дюрдьове схадзки ВО и Роботного цела за младих НС Руснацох Read More »

Млади направели уметнїцки викрок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, 12. децембра, Пакт Рутенорум у своїх просторийох представел першу часц проєкту „Процесуалнa ґалерия младихˮ. На початку предсидатель Пакту Деян Павлович привитал шицких присутних, а потим Лара Петкович хтора участвовала у тим проєкту, представела свой малюнок за хтори идею нашла у приповедки Мирона Будинския „Воденїчка на стриберним поточкуˮ. Надалєй приповедала о …

Млади направели уметнїцки викрок Read More »

Означени медзинародни дзень людских правох

БЕОҐРАД – У будинку Палати Сербия вчера, 10. децембра, отримани „Форум людских правох – Сербия 2021” з хторим означени Медзинародни дзень людских правох. Домашнї сходу було Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. Шветочни и роботни сход отворела министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич. У уводним викладаню министерка …

Означени медзинародни дзень людских правох Read More »

На вовторок у Дюрдьове будзе схадзка Роботного цела за младих

ДЮРДЬОВ – Седма порядна схадзка Роботного цела за младих будзе отримана на вовторок, 14. децембра на 19 годзин у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченко”. На Дньовим шоре будзе евалуация проєктох и активносцох у 2021. року. На вовторок у Дюрдьове будзе схадзка Роботного цела за младих was last modified: децембер 10th, 2021 by я. дюранїн …

На вовторок у Дюрдьове будзе схадзка Роботного цела за младих Read More »

На штварток будзе схадзка ВО НС Руснацох

НОВИ САД – У просторийох КУД Тарас Шевченко у Дюрдьове на вовторок, 14. децембра, будзе отримана 14. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Предсидатель ВО Желько Ковач, пририхтуюци схадзку НС, предложел же би на дньовим шоре була, як найважнєйша тема, приношенє одлуки о вименкох Финансийного плану НС Руснацох за 2021. рок. Схадзка почнє на 17 годзин. …

На штварток будзе схадзка ВО НС Руснацох Read More »