Утвердзени точки за схадзку Националного совиту

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох, стерду, 6. марца отримана 11 порядна схадзка Вивершного одбору нашого Националного совиту. На Дньовим шоре було три точки, од хторих перша и остатня були процедурални, а друга ше одношела на прилапйованє звиту о роботи предсидателя НСР, планох роботи и финасийох за прешли рок, як и за чечуци рок Вивершного одбору и трох институцийох хторим снователь НСР – Заводу за културу войводянских Руснацох, Руского народниого театра (РНТ) и НВУ „Руске слово”.

Прешлого року, як надпомнул предсидатель НСР, Йоаким Рац, на початку його мандату було вельке нєсподзиванє звекшанє субвенцийох од 17 одсто (17 милиони динари) од ресорного Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, а иста сума достата и од ресорного секретарияту АП Войводини. Велї проблеми ше ришело през роботу Координациї нациоаналних совитох, як и зоз Министерством. Пре векши прилїв средствох було лєгчейше ришовац проблеми. Вельо роботи було на пременкох Статуту, хтори ше одношели на способ менованя членох целох и одборох Совиту. Шицко цо поробене посцигнуте так же конєчно пренайдзени консензус медзи членами Совиту цо приоритет за нашу заєднїцу. Апликовало ше на велї конкурси, та и на таки способ ришована реализация проєктох. Вельо усиловносци уложене до ришованя проблемох у образованю, алє тота робота и того року будзе приоритет окреме кед слово о предшколским образованю. Пременєни и Правилнїк о подручних канцеларийох. Витворене и лєпше сотруднїцтво зоз локалну самоуправу, а конкретни резултати буду пошвидко обачлїви. У наиходзацим периодзе вецей усиловносци будзе уложене и на злєпшаню условийох роботи нашого театру. Одбори и Цела Совиту добре робели.

Кед слово о буджету Совиту средства у тим року буду векши, подписани контракт о софинасованю зоз Владу АП Войводини. Очекує ше звекшанє и по ребалансу буджета.

Завод позитивно дїловал, у буджету було за 1,5 милиони динари вецей. Средства унапрямени на порядну активносц и на трошки. Кед слово о витвореним плану, директор Заводу Саша Сабадош надпомнул же конєчно оспособена библиотека од 700 наслови, подписани артефакти за музейну збирку у Руским Керестуре, прешлого року тота институция прешла до своїх просторийох, отримани два Национални швета гоч було дакус почежкосци.

У прешлим року Руски народни театер витворел значну ставку, а то пост продукция. Творчосц РНТ була видлїва и по наших местох, алє нє сполнєте сотруднїцтво зоз иножемством. Финасийно, РНТ роби на уровню як и прешлого року, лєм як надпомнул директор Славко Орос успих посцигнути дзекуюци средством хтори достати прейґ конкурсох. Аж 80 одсто пенєжу було обезпечене на таки способ. Главне опредзелєне, кед слово о плану за идуци рок, то злепшанє условийох за роботу и статусу РНТ.

НВУ „Руске слово” призанчело добри резултати. Насампредз, у сотруднїцтве зоз 13 орґанизациями витворени числени проєкти. Потим, як визначел директор др Борис Варґа, за остатнї шейсц роки предате коло 11 тисячи кнїжки. Дзепоєдни з нїх ше ище вше поглєдує, а то насампредз, дзецински кнїжки и кухарка. Од предатих кнїжкох назберане пенєжи зоз хторима ше планує купованє хижи. Єден з успихох кед слово о дїлованю НВУ „Руске слово” и то же часопис за науку „Шветлосц” уж вецей роки високо ранґовани у тей файти литератури. Кед слово о финансийох Установа рахує на исти средства як и прешлого року, прето же дотациї нє звекшани. Односно то коло 64 милиони динари од хторих ше за плаци и гонорари видвоює 50 милиони. Важне надпомнуц же и трошки звекшани, а то углавним трошки друкованя.

Члени Вивершного одбору прилапели шицки звити, а тиж так дали и позитивни думаня на кадрово пременки у Одборе за образованє НСР и УО Заводу. Позитивно оценєна и пременка у Правилнїку о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох.

The post Утвердзени точки за схадзку Националного совиту first appeared on Руске слово.