Схадзка Вивершного одбору на стреду у Новим Садзе

НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе, на стреду, 06. марца, на 11 годзин будзе отримана схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту Руснацох (НСР).

За 11. схадзку предсидатель ВО Желько Ковач предложел обсяжни дньови шор.

Розпатрац ше будзе предкладанє дньового шору за схадзку НС Руснацох и предкладанє одлукох по каждей предложеней точки. Медзи иншим, прилапйовац ше будзе Финансийни звит НСР за 2023. рок, звит о роботи предсидателя НСР у прешлим року, звит о роботи ВО и звити о роботи одборох и роботних целох у 2023. року. Тиж ше будзе прилапйовац План роботи предсидателя НСР и Финансийни план НСР за 2024. рок, як и розришенє и менованє членох Одбора за образованє. Розпатри ше Звит о роботи и Финансийни звит у прешлим року Заводу за културу войводянских Руснацох, як и Правилнїк о дополнєню Правилнїка о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу. Розпатри ше Звит о роботи и Финансийни звит Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” у прешлим року и План роботи за 2024. рок, як и Звит о роботи и Финансийни звит НВУ „Руске слово” за прешли рок и План роботи и Финансийни план за 2024. рок.

The post Схадзка Вивершного одбору на стреду у Новим Садзе first appeared on Руске слово.