Принєшени Финансийни план за тот рок

НОВИ САД – Роботне цело за науку Националного совиту Руснацох у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици Сербскей 15), пияток, 23. фебруара, отримало свою першу тогорочни схадзку.

На дньовим шоре окрем процедуралних точкох, найважнєйпша була приношенє Финансийного плану Роботного цела за науку за 2024. рок.

Як поведзене на схадзки пошвидко би требал висц зоз друку наукови часопис Русинистични студиї. Дакус ше пожнєло зоз технїчним пририхтованьом пре обєктивни причини, алє материял уж преламани и питанє дня кед будзе видати. Национални совит Руснацох за тот часопис видвоєл 80.000 динари. Важне надпомнуц тот часопис и часопис Шветлосци єдини два науково часописи у нашей заєднїци. Члени ше зложели же би Совит и за тот рок опредзелєл голєм исту суму пенєжу за видаванє Русинистичних студийох.

Цело у финансийним плану за тот рок плановало средства и за публикованє докторскей дисертациї др Александра Мудрия хтори и послал вимогу Совиту.

Як предсидатель Роботного цела за науку др Дюра Гарди обгрунтовал, на конкурсу за найлєпшу докторску дисертацию на тему у вязи зоз меншинами Центру за виглєдованє меншинох на Универзитету Инсубрия у Италиї, тота дисертация преглашена за найлєпшу. Тота награда подрозумює публикобванє прекладу дисертациї у Италиї у рамикох сериї CERM Quaderni. Дисертация писана по руски и треба ю преложиц на анґлийски. Преклад тексту дисертациї нє финасує Центер, а у вимоги др Александар Мудри наглашел же би цалу роботу требало закончиц по юний и послац до Италиї. Дисертация на тему Терминолиґия вихову домашнїх животиньох у руским язику у Войводини у интеґралней форми ма 515 боки, а преложиц би требало 370 боки. Средства одобрени за тоту роботу були би похасновани лєм за гонорари прекладательом, коректором и лектором.

Цело єдногласно потримало вимогу др Александра Мудрия за финасованє прекладу його наградзеней дисертациї.

The post Принєшени Финансийни план за тот рок first appeared on Руске слово.