Нєшка схадзка Одбора за службене хаснованє язика и писма

КОЦУР – На пияток, 9. фебруара на 18 годзин будзе отримана 3. схадзка Одбора за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох.

На схадзки ше будзе розпатрац Звит о роботи Одбора у прешлим року и питальнїки хтори ше пошлє до локалних самоуправох.

Схадзку Одбора за службене хаснованє язика и писма зволала його предсидателька Блажена Хома Цветкович и будзе отримана у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе.

The post Нєшка схадзка Одбора за службене хаснованє язика и писма first appeared on Руске слово.