Схадзка Националного совиту будзе на пондзелок

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 11. септембра на 18:30 годзин будзе отримана 17. порядна схадзка Националного совиту Руснацох, прейґ Зум платформи.

На схадзки ше приношенє одлука о лїстини препоручених проєктох посланих на конкурс Буджетского фонду за национални меншини у 2023. року, хтори розписало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

The post Схадзка Националного совиту будзе на пондзелок first appeared on Руске слово.