Позитивне думанє и за руске и за сербске оддзелєнє

КОЦУР – Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура прешлого тижня до Покраїнскoго секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци послала вимогу за даванє позитивного думаня за отверанє оддзелєня зоз сербским наставним язиком зоз менєй як 15 школярами и за руске оддзелєнє першей класи зоз 4 школярами.

Же би Министерство просвити одобрело таки оддзелєня, окрем позитивного думаня Покраїнского секретарияту, треба же би и Национални совит рускей национaлней меншини дал позитивне думанє цо и поробене.

Пондзелок, 26. юния Национални совит дал позитивне думанє на oтверанє оддзелєня на руским наставним язику зоз 4 школярами у школским 2023/24. школским року.

Позитивни думаня зоз Покраїнского секретарияту и Националного совиту ше посила до Министерства просвити Републики Сербиї.

The post Позитивне думанє и за руске и за сербске оддзелєнє first appeared on Руске слово.